konspektas

TAUTIŠKUMAS IR ATVIROJI VISUOMENĖ
(2000-2002 m.)
Pagrindimas
Žengiant į trečiąjį tūkstantmetį laukiama, kad ateityje Europoje vyraus tautų ir kultūrų, kalbų ir dialektų, tradicijų ir papročių įvairovė. Todėl ir mokyklai vis aktualesnės darosi kultūros vertybių perimamumo ir plėtros, moksl

JAUNIMO SUBKULTŪRA

Turinys

Įvadas 2
I. Kultūros samprata 4
1. Kultūros sąvokos atsiradimas 4
2. Kultūros esminės charakteristikos 4
3. Kultūra ir socializacija 5
4. Kultūros elementai 5
5. Kultūrų įvairovė 7
5.1 Etnocentrizmas 7
5.2. Kultūrinis reliatyvizmas 7
6. Kultūrų vidiniai skirtumai. Subkultūra, jos