STUDENTŲ LAISVALAIKIO PRALEIDIMO BŪDAI

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETO VERSLO IR KAIMO PLĖTROS VADYBOS INSTITUTAS Logistikos ir prekybos nuolatinių studijų 1 kurso 4 grupės studentas Studijų knygelės Įvado į studijas referatas Tikrino doc. dr. Akademija, 2014 TURINYS ĮVADAS 3 1.LAISVALAIKIO samprata 4 2.LAISVALAIKIO PRALEIDIMO FORMOS 8 IŠVADOS 10 LITERATŪRA 11 ĮVADAS Laisvalaikis – viena iš svarbiausių socialinių … Read more STUDENTŲ LAISVALAIKIO PRALEIDIMO BŪDAI

Kruizinis turizmas

Kruizinio turizmo plėtros tendencijos Klaipėdoje Kruizinio turizmo paslaugos samprata, elementai ir struktūra Turizmas yra plati ir daugialypė sąvoka, egzistuoja daug turizmo sampratų (1.1.1. lentelė). 1.1.1 lentelė Turizmo sampratų įvairovė Turizmo apibrėžimas Apibūdinimas Turizmas turistui Kompleksas įvairių paslaugų (transporto, viešbučių, maitinimo, pramogų ir kiti), kurių dėka turistas patiria džiaugsmą, malonumą, sužino apie kitų regionų žmonių gyvenimą, … Read more Kruizinis turizmas

STRATEGINIO PLANAVIMO POREIKIO SAVO PROFESINĖJE SRITYJE ANALIZĖ

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO VERSLO VADYBOS FAKULTETO SOCIALINĖS EKONOMIKOS IR VADYBOS KATEDRA STRATEGINIO PLANAVIMO POREIKIO SAVO PROFESINĖJE SRITYJE ANALIZĖ Referatas Vilnius, 2015 Turinys ĮVADAS 3 IŠVADOS 14 LITERATŪROS SĄRAŠAS 16 ĮVADAS Planavimas dažnai apibūdinamas kaip mąstymo procesas, kurio paskirtis – nustatyti siektinus tikslus bei veiksmus. Tai lyg uždavinių, tikslų formavimas bei priemonių ir kelių, reikalingų … Read more STRATEGINIO PLANAVIMO POREIKIO SAVO PROFESINĖJE SRITYJE ANALIZĖ

STRATEGINIO PLANAVIMO POREIKIO SAVO PROFESINĖJE SRITYJE ANALIZĖ

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO VERSLO VADYBOS FAKULTETO SOCIALINĖS EKONOMIKOS IR VADYBOS KATEDRA STRATEGINIO PLANAVIMO POREIKIO SAVO PROFESINĖJE SRITYJE ANALIZĖ Referatas Vilnius, 2015 Turinys ĮVADAS 3 IŠVADOS 14 LITERATŪROS SĄRAŠAS 16 ĮVADAS Planavimas dažnai apibūdinamas kaip mąstymo procesas, kurio paskirtis – nustatyti siektinus tikslus bei veiksmus. Tai lyg uždavinių, tikslų formavimas bei priemonių ir kelių, reikalingų … Read more STRATEGINIO PLANAVIMO POREIKIO SAVO PROFESINĖJE SRITYJE ANALIZĖ

Emigranto dalia

Tema : Literatūra ( kultūra) Potemė: Kaip vaizduojama emigranto dalia XX a. II pusės ir šiuolaikinėje lietuvių literatūroje? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. Dauguma žmonių gerai prisimena ar žino iš pasakojimų ir skaitytų knygų apie sovietinius laikus, kai žmonės negalėjo pamatyti, kas dedasi už tūkstančio kilometrų, ką veikia ir kaip gyvena jų artimieji, giminės, draugai , … Read more Emigranto dalia

ES biudžeto striuktūra ir biudžetinis procesas

REFERATAS „EUROPOS SĄJUNGOS BIUDŽETO STRUKTŪRA IR BIUDŽETINIS PROCESAS“ Šio referato tikslas – pristatyti Europos Sąjungos biudžetą ir jo struktūrą. Aptariami pagrindiniai pajamų šaltiniai, išlaidų kryptys, Minimas Europos Centrinis Bankas kaip pagrindinė institucija, atliekanti monetarinę politiką Europos Sąjungos šalyse, kur oficiali valiuta yra euras bei Europos investicijų bankas. Analizuojamas Europos Sąjungos biudžeto vystymasis (Europos biudžetas 2014-2020 … Read more ES biudžeto striuktūra ir biudžetinis procesas

Graikų literatūros konspektai (A. Vaškelienė)

Antikos filologinė kultūra (Antikinė literatūra) Semestro metu bus keli atsiskaitymai: graikų literatūros ir romėnų literatūros. Jei iš graikų literatūros koliokviumo bus teigiamas, egzaminas bus tik iš romėnų literatūros. Įvadas. Antikinė literatūra – tai graikų ir romėnų literatūra. Chronologinės ribos IX-IVX a. pr. Kr. Iki III-IV a. pr. Kr. Romos imperijos žlugimo data – 476 metai, … Read more Graikų literatūros konspektai (A. Vaškelienė)

Emigracija, bei pagrindinės jos priežastys.

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS NAMŲ DARBAS: Emigracija, bei pagrindinės jos priežastys skatinančios žmogų emigruoti iš savo valstybės KAUNAS 2015 Turinys ĮVADAS 2 2. EMIGRACIJA LEMIANČIOS PRIEŽASTYS 6 IŠVADOS 10 LITERATŪRA 11 ĮVADAS Emigracija – sudėtingas, daugialypis ir nevienareikšmis reiškinys. Emigracija suteikia galimybę žmonėms ieškoti geresnių darbo sąlygų, didesnio darbo užmokesčio, realizuoti savo siekius. … Read more Emigracija, bei pagrindinės jos priežastys.

AB “Vilniaus degtinė” pelno ir pelningumo rodiklių analizė

TURINYS ĮVADAS IVADAS 2 1.PELNO IR PELNINGUMO RODIKLIŲ TEORINIAI ASPEKTAI 3 2.Pelno ekonominė reikšmė, uždaviniai ir kryptys 3 3.AB „Vilniaus degtinė“ 2010-2014 metų pelno ir pelningumo rodiklių analizė 12 4.AB „Vilniaus degtinė“ charakteristika 12 IŠVADOS 18 LITERATŪROS SĄRAŠAS 20 1 priedas. AB „Vilniaus degtinė“ pelno (nuostolių) ataskaita 22 2 priedas. AB „Vilniaus degtinė“ balansas 23 … Read more AB “Vilniaus degtinė” pelno ir pelningumo rodiklių analizė

Teisės teorija

Teisės teorijos konspektas 1. Teisės teorijos charakteristika Teisės teorija – reikškia teisės, kaip socialinės tikrovės reiškinio stebėjimo, tyrimą, pažinimą. Teisės teorija taip pat įvardijama jurisprudencijos arba tiesiog teisės mokslo terminais. Teisės teorijos tyrimo objektas – yra visa teisė ir su ja susiję reiškiniai. Teisės teorijos metodologija: Pozityvistinė – ji remiasi tik empiriniais pažinimo būdais, kai … Read more Teisės teorija