• ... UŽDAVINIAI Finansinės analizės tikslas – ne tik įvertinti objektyviai tiriamo objekto finansinės veiklos rezultatus.... Jie mėgino pabrėžti finansinės veiklos pastovumą ir išskirti įmonės veiklos strategijos formavimo reikšmę... 2) pelno ir nuostolio ataskaita 3) pinigų srautų ataskaita 4) pastabos (priedai...

  • ... paskirstymo ataskaita; Žr. priede Nr.1 4. Finansinės būklės piniginių srautų ataskaita; Skirta.... Įmonėje atliekant ūkinės-finansinės veiklos analizę, rodikliai grupuojami: • veiklos pelningumo koeficientai; • veiklos efektyvumo koeficientai...

  • ... veiklos srities didėjimu (jeigu ji nepelninga), blogu finansinės veiklos organizavimu arba nenumatytų ypatingos veiklos nuostolių atsiradimu Pinigų srautų ataskaita Pinigų...

  • ... 6. Literatūra..............………………………………………..…………………….22 1.Įvadas Finansinė ataskaita – prekių ir paslaugų srautų iš.... Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Nuosavybės (savo kapitalo) ataskaita. Kita vidaus ir... yra prioritetinių įmonės finansinės veiklos bei su ja susijusios veiklos sričių nagrinėjimas. Detalizavimo...

  • ...finansinės atskaitomybės dokumentai : • balansas; • pelno (nuostolio) ataskaita; • nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita; • pinigų srautų ataskaita...finansinės veiklos rezultatus, išsiaiškinti finasinių rodiklių pasikeitimo veiksnius, numatyti įmonės finansinės...

  • ... ir jos rezultatus. Įmonės ūkinės finansinės veiklos analizė -tai ūkinio vyksmo tyrimas... objektas yra įmonių finansinė veikla ir jos rezultatai. Finansinės veiklos analizės tikslus galima... uždirbant šias pajamas ir veiklos rezultatai. Pinigų srautų ataskaitafinansinė ataskaita, nurodanti įmonės finansinių...

  • ... įmonės ūkinės – finansinės veiklos balansas bei pelno (nuostolio) ataskaita. Pelno (nuostolio) ataskaita yra firmos... įmonės finansinės būklės gerėjimo didžiąja dalimi prisidėjo ženkliai sumažėjusios finansinės veiklos sąnaudos ir bendrosios ir administracinės sąnaudos. 3.3. Vertikali finansinė...

  • ... atskaitomybės ataskaitas už pusmetį, ketvirtį, mėnesį, savaitę. Įmonė rengia trumpą finansinės atskaitomybės ataskaitas... ataskaitą, parašo įpaaiškinamąjį raštą. Finansinės atskaitomybės ataskaitas vir. Finansininkė pateikia mokesčių inspekcijai... įmonei. 4.Nagrinėti gautas įmonės veiklos ataskaitas. 5.Pasirašyti įmonei naudingas sutartis...

  • ... 9 METINĖ PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 12 ĮMONĖS VEIKLOS PELNINGUMO RODIKLIŲ APSKAIČIAVIMAS 13... finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai III.2.6. III.2.6. Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai 190282...

  • ....2 Pelno (nuostolio) ataskaita 6 3. UAB „SKRAISTĖ“ FINANSINĖS VEIKLOS ĮVERTINIMO RODIKLIAI 11... „SKRAISTĖ“ FINANSINĖS VEIKLOS ĮVERTINIMO RODIKLIAI Valdyti įmonių finansus neįmanoma be finansinės analizės. Ji.... Finansinei analizei atlikti naudojama daug finansinės veiklos rodiklių. Jie skirstomi į šias...

×
×