Senovės civilizacijų istorija

TURINYS:

• Įvadas į senovės civilizacijų istoriją – 2
• Egipto civilizacija – 5
• Šumero–Akado civilizacija – 16
• Babilono civilizacija – 21
• Sirijos civilizacija – 25
• Egėjo civilizacija – 31
• Hetitų civilizacija – 34
• Iranas ir jo vieta senovėje – 35
• Indo civilizacija – 38
• S

Freudizmas

Freudizmas

Sigmund Freud

Gimė 1856 metų gegužės 6 dieną Freiberge, Moravijoje.
1860 metais persikėlė į Vieną.
1881 metais išlaikė baigiamuosius medicinos egzaminus.
1885 metais studijavo Paryžiuje pas Charcot.
1886 metais atidarė savo praktiką Vienoje.
1938 metais emigravo į Londoną.
Mi