• ... žmonėms yra matomas kasdieniniame gyvenime. Platonas pateikia keletą pavyzdžių. Praturtėjęs puodžius... ir valstybėje. Paskutinioji ypatybė yra teisingumas. Jos dėka valstybė susyja su... savo darbą ir yra didžiausias teisingumas. Nustatyti, kuri iš šių ypatybių...

  • ...PLATONAS „PUOTA arba apie meilę“ Savo veikale „Puota arba apie meilę“ Platonas aiškina apie meilės svarbą gyvenime. Savo teiginius Platonas iliustruoja siedamas... supratingumo. Be to, valstybės narsumas, teisingumas ir supratingumas turi tą pačią...

  • ... įvairiapusio žmonių gyvenimo reglamentavimo, dažnai Platonas vadinamas pirmuoju pasaulyje totalitarizmo propaguotoju... teisingumo kriterijus - "aritmetinė lygybė", šis teisingumas vykdomas atskirų žmonių tarpusavio santykiuose... bausmės. Teisingumas yra pagrįstas gamta, o ne žmonių Įstatymais. Teisingumas reikalauja nekenkti...

  • ..., narsumas, nuosaikumas ir teisingumas. Platonas daro išvadą, kad teisingumas – tai rūpinimasis savo paties... iškiliausia dorybė yra teisingumas, kuris kaip paskirstytas teisingumas rūpinasi teisingu gėrybių bei... visuomenėje. Kaip išlyginantis teisingumas – atlygina už patirtas skriaudas. Teisingumas pačia bendriausia prasme...

  • ... nuo realybės (teisingumas – tai ne teisingi žmonės, bet pats teisingumas). Bet idealybę... visoje graikų etikoje. Platonas ėjo eudemonistinės etikos keliu. Platonas manė, kad žmogų... valstybės pagrindinis valdymo principas – teisingumas. O teisingumas valstybėje bus tada, kai kiekvienas...

  • ... ir teisingumas . Pastarajam valstybės teorijoje skiriama ypatinga vieta . Utopijos valdymo principas – teisingumas ,o jį Platonas supranta taip :valdantieji rūpinasi... vieta . Utopijos valdymo principas – teisingumas ,o jį Platonas supranta taip :valdantieji rūpinasi...

  • ... žmonių giminei bendrąsias dorybes -juk teisingumas, drąsa ar santūrumas teigiamai vertinami... žinojimą. Kiekvienas, pavyzdžiui, žino, kad teisingumas yra gėris, o bailumas - blogis... ne kitai rūšiai. PLATONAS PLATONO GYVENIMAS. Atėnietis Platonas gyveno 80 metų, nuo...

  • ... žmonių, kaip ir teisingumas, nes savos rūšies teisingumas ir draugystė sutinkama visuose... teisingumas išvedamas iš bendro ,,visuomeninio inte-reso” jausmo. Kadangi visuomenės palaikymui teisingumas... protingą sielos dalį. Pitagorininkai, Sokratas, Platonas pripažino sielų persikėlimus – metemp-sichozę...

  • ... suformavo SOKRATAS, PLATONAS ir ARISTOTELIS; SOKRATAS buvo PLATONO mokytojas, o PLATONAS – ARISTOTELIO... (šykštumas – išlaidumas) Ypatinga pagarba apgaubiamas teisingumas, socialiniu požiūriu pati iškiliausia dorybė... prote sugriebiamas teisingumas (veritas est rectitudo mente sola perceptibilis).” Teisingumas, turint galvoje...

  • ..., teisingumas) teorija. Apžvelgiant dorybes individo sielos kontekste remiuosi Platono veikalu “Dialogai”. Platonas... žmogaus galiomis, Platonas plėtoja svarbiausias dorybes: išmintis, drąsa, susivaldymas ir teisingumas. Išmintis.... Viso žmogaus harmonija yra teisingumas. Veikale “Valstybė” Platonas taip pat rašo apie...

×
×