• ... Didžiąją Britaniją (Londono valiutų birža), kur naudojama netiesioginė kotiruotė. Įvedus eurą, šios... mokėjimų balansą.5. „Mažeikių nafta“ AB "Mažeikių nafta" - viena iš didžiausių regiono...., o dvylikos mėnesių vidurkis, kuris naudojamas vertinant konvergenciją, pakilo iki 3...

  • ... NAFTA – PROGNOZĖS IR REALYBĖ Lietuviška nafta yra geros kokybės, slūgso labai...tanklaivį tempti į Atlanto gilumą, kur jis perlūžo perpus ir paskendo... išvalymui nuo riebalinių teršalų yra naudojamas "Biocentro" mokslininkų sukurtas bakterinis preparatas...

  • ... bendrovės „Mažeikių nafta“, „Būtingės nafta“ ir „Naftotiekis“ reorganizuotos, prijungiant bendroves „Būtingės nafta“ ir... „Mažeikių nafta“ laboratorija akredituota Vakarų Europos tarplaboratorinių bandymų sistemoje, kur jau dalyvauja... apsaugos požiūriu įvertinti Bendrovės veiklą, naudojamas medžiagas, vykstančius technologinius procesus, susidarančias...

  • ...amžiaus pabaigos Lietuvoje apšvietimui buvo naudojamas žibalas;iki 1940m tai ... (Baltarusija) iki Biržų, iš kur viena 175 km atšaka ...bendrovės „Mažeikių nafta“, „Būtingės nafta“ ir „Naftotiekis“ reorganizuotos, prijungiant bendroves „Būtingės nafta“ ...

  • ... rūšis: 1) energetinę (naudojama apšildymui); 2) koksuojamą (naudojama kokso gamybai metalurgijoje. Durpės..., mineraliniai tepalai ir kt.), mažiausiai – nafta, kuri daugiausia transportuojama vamzdynais. Be... Skirtingai nuo gamyklų ar fabrikų, kur naudojama žaliava technologinio proceso metu palaipsniui...

  • ..., sudaranti energetikos pagrindà ir plaèiai naudojama chemijos pramonëje. Ðis vertingas skystis... kolektoriø susisloksniavimas. Iki ðiol Lietuvoje nafta, kaip mineralinë þaliava, buvo nenaudojama... nafta vamzdynais patenka á naftos iðpylimo estakadà Znamensko geleþinkelio stotyje, ið kur...

  • ... prekybos politikos formas ir praktiškai naudojamas priemones, turinčias įtakos konkurencingumui. Tačiau... D.Britaniją (Londono valiutų birža), kur naudojama netiesioginė kotiruotė. Įvedus eurą, šios... pinga importuojamos strateginės žaliavos (pvz.:nafta), sumažėja importuotos sąnaudų infliacijos spaudimas...

  • ... gavybos būdas. Gamtinės dujos ir nafta visada turi H2S priemaišų. Pradėjus... 21-7). Telūras mažai kur naudojamas. Selenas Naudojamas gaminant prietaisus, paverčiančius kintamąją srovę... sulfato pushidratis (alebastras), naudojamas statybose. Aliuminio sulfatas naudojamas valant vandenį ir gaminant...

  • ... gavybos būdas. Gamtinės dujos ir nafta visada turi H2S priemaišų. Pradėjus... 21-7). Telūras mažai kur naudojamas. Selenas Naudojamas gaminant prietaisus, paverčiančius kintamąją srovę... sulfato pushidratis (alebastras), naudojamas statybose. Aliuminio sulfatas naudojamas valant vandenį ir gaminant...

  • .... 4.) 1940 – 1990 Energetikos plėtojimui naudojama nafta ir jos produktai. Prasideda nauja... nesantis žmonių veiklos rezultatas. Jis, naudojamas gamybos proceso metu, įgyja papildomas.... Taip yra tose pramonės šakose, kur galima standartizuoti produktą ir jį...

×
×