Ekologija

Ekologija ir gamtos apsauga Lietuvoje: dabartis ir perspektyvos

Pastariesiems dešimtmečiams būdingi visuomenės požiūrio į gamtą ir jos apsaugą pokyčiai bei esminis susiformavusių vertybių perkainojimas. Anksčiau gamtosaugininkai daugiausia dėmesio skirdavo atskirų nykstančių rūšių bei individų

Varliagyviai

Varliagyvių klasė
Varlės gyvena visur kur yra drėgna: pelkėse, prie ežerų, upių, tvenkinių ir
pan. Varlių elgsena labai priklauso nuo drėgmės. Kai karšta ir sausa, kai
kurios rūšys slepiasi nuo saulės. Varlės minta vabzdžiais: uodais,vabalais,
besparniais ir t.t. Medžioja var

Visuotinė istorija

VKCI 1: Visuotinė kultūrų ir civilizacijų istorija kaip ugdymo kultūros dalis. Tikslieji mokslai ir humanitarinė kultūra. Kliometrija

Kai pagalvoji apie civilizacijų istoriją ir jos mokymąsi, norom nenorom prisimeni vaikišką paradoksą. Civilizacijų istorija, su kuria dauguma moksleivių pa

Biosfera ir biomai

TURINYS
TURINYS – 1 –
ĮVADAS – 2 –
BIOSFEROS STRUKTŪRA – 3 –
BIOMASĖ IR GYVYBĖS ĮVAIROVĖ – 4 –
BIOGENINIŲ MEDŽIAGŲ IR ELEMENTŲ APYTAKOS RATAS – 6 –
VANDENS APYTAKA – 7 –
DEGUONIES APYTAKA – 7 –
ANGLIES APYTAKA – 8 –
AZOTO APYTAKA – 8 –
FOSFORO APYTAKA – 9 –
SIEROS APYTAKA – 10 –
BIOSFERO

Viskas apie finansus

1 TEMA. PINIGAI IR JŲ ESMĖ

1.1. PINIGŲ ATSIRADIMAS IR JŲ RAIDOS ISTORIJA

Pinigai nėra prekybos ratai: jie yra tepalas, kuriuo tepami tie ratai sukasi sklandžiau ir lengviau.David Hume, XVIII a. filosofas

Pinigai yra vienas nuostabiausių žmogaus sukurtų istorinių išradimų. Pinigų kūrimo isto