• Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija Referatas Šveicarija Darbą atliko : Martynas Macas 8b

  • TURINYS ĮVADAS....................................................................................................................................3 I.Pavardžių kilmė:......................................................................................................................5 1.

  • I dalis Neoromantikų kūryba 1929 m. Kaune išėjo žurnalas „Pjūvis", užsimojęs restauruoti prieškarinės tautinio idealizmo literatūros principus, išvesti iš „tuštumos" pradedančiųjų rašytojų kartą, išsiilgusią kažko svarbesnio negu „mašinos plerpimas". Ar kaimietiškų šaknų lietuvių literatūra,

  • JONAS AISTIS ANTANAS MIŠKINIS BERNARDAS BRAZDŽIONIS Bendra informacija Vienas didžiausių lietuvių lyrikų, derinęs intymų lyrinį kalbėjimą su poetiniu programiškumu, reiškęs neoromantikų kartos idealus, turėjęs ypatingą gyvenimo, įsijautimo į tikrovę galią. Eleginio, melodingo eilėraščio kūrėja

  • Geografinių klimato juostų aprašymas Kserofitiniai miškai(kietalapiai) Mes važiuojame mašina.Važiuojame pietų europa.Prieš mus nuostabūs vaizdai.Štai kserofitiniai,kitaip vadinami kietalapių miškais.Mes važiuojame mišku ir matome begalę mums nematytų augalų ir gyvūnų.Tai ir palmės,alyvmedžiai,k

  • TURINYS PRATARMĖ 3 1. ANGLŲ RAŠYTOJO – V.ŠEKSPYRO GYVENIMAS 4 1.1. Rašytojo tėvai ir Viljamo gimimas 4 1.2. Mokymosi metai 5 1.3. V.Šekspyro darbai ir pramogos 7 1.4. Jaunojo poeto vedybos 8 2. V.ŠEKSPYRO KŪRYBA 10 2.1. Teatriniai sugebėjimai 10 2.2. Jo svarbiausi veikalai 12 2.3. „Ga

  • Trumpas prancūzų materialistų filosofinių pažiūrų apibūdinimas “Kiekvienos tautos gyvenime yra tokių momentų, kai žodis “susipratęs” yra žodžio “bailys” sinonimas ir kai valdžiai ištikimu laikomas tik vergiškai parašytas veikalas” (Helvecijus, “Apie žmogų” Del’homme knygos pratarmė). Kad

  • 1 Pirmieji likę graikų poezijos paminklai yra ,,Iliados” ir ,,Odisėjos” poemos. Jos kilusios 10 – 8 amžiuje prieš mūsų erą. Padavimai sako, kad ,,Iliadą” ir ,,Odisėją” sukūrė aklas dainius Homeras. Naujaisiais laikais yra dvi nuomonės: vieni mano, kad poemas parašė vienas asmuo, kiti – kad jos yr

  • Turinys 1. Paukščiai 2. Paukščių paplitimas ir rūšinė įvairovė 3. Lietuvos paukščių rūšis 4. Lietuvoje perintis paukščiai 5. Nykstantis paukščiai 6. Antropogeninis poveikis paukščiams 7. Paukščių sezoninės migracijos 8. Atskirų migrantų rūšių pasiskirstymas virš Lietuv

  • 1904-1973; tikr. Aleksandravičius, ligi 1940 m. pasirašinėjo Kossu-Aleksandravičius ir Kuosa-Aleksandriškis) Studijuodamas nuo 1927 m. lituanistiką Kauno universitete, išleido lyrikos rinkinius - „Eilėraščiai (1932), „Imago mortis" (1934), „Intymios giesmės" (1935). Eilėraščių knyga „Užgesę chime

×
×