• ...prievoles, atsakomybę. Teisinis santykis - tai ypatinga, juridinė skirtingų socialinių procesų...(veikimas arba neveikimas) . Siekiant kuo konkrečiau įvardinti teisinių santykių... Konstitucija. – Vilnius, 1992. 3. A. Vaišvila. Teisės teorija. Vilnius: Justitia,...

  • ... kurias labai savotiškas arba kuo nors ypatingas vietas mena Čerskio duoti pavadinimai.... Mickus (Vilnius), G. Sidaravičius (Kaunas), N. Vaitkus (Vilnius) ir A. Žvinakevičius (Vilnius). Aš... Lietuvoje kadrų rengimui buvo skiriamas ypatingas dėmesys. Neturėdami patirties ir pasirinkimo...

  • ... ir nebrangių priemonių gamybą, kuo plačiau naudoti vietines medžiagas ...paslaugos, atitinkančios neįgalių vaikų poreikius. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas ...integruotą mokslą. Vilnius, 1997. 20. Tėvams apie integruotą mokslą. Vilnius, 2000. ...

  • ...netradiciniai, senosios nebemaitina žemė, gyvuliai. Kuo labiau senoji tolsta nuo ... magiškasis realizmas", Literatūros eskizai, Vilnius-Kaunas; Lietuvių katalikų mokslo .... Autoriui paklūsta komponavimo menas: ypatingas kiekvieno kūrinio vidinis sąryšingumas, ...

  • ...įvairovė. Savivaldūs miestai. Savivaldos plitimas. Vilnius – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostinė.) ...gentys dar nebuvo sukūrusios valstybės, ypatingas jų gyvenimo ženklas buvo ..., stengiamasi tarp bajorų įgyti kuo daugiau šalininkų, nesirūpinant, kad ...

  • ... kliūčių, todėl reikia stengtis kuo glaudžiau sieti skirtingų sektorių ... specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimas, ypatingas dėmesys skiriamas slaugos specialistų ...Vilnius, 1997 m. 6. Friedrich A. Hayek, Individualizmas ir ekonominė tvarka, Vilnius...

  • ...Todėl pamokoje, pastaruoju metu, ypatingas dėmesys skiriamas mokymo ... niekam nereikalingas, neturintis su kuo bendrauti. Abipusiai pasirinkusių ...Vilnius,2001 22.Psichologinė pagalba mokyklai, Vilnius, 1995. 23.Socialinis pranešimas, - Vilnius...

  • ...formuluojamos 3 pagrindinės išvados. Pirma, kuo sudėtingesnė technologija – nuo vienetinės ...visumą – vieningą kolektyvą. Vadovas užsiima ypatinga veikla, atskirų individų visumą ... ). Vilnius. Razauskas, R. 1997. Aš vadovas. Gero vadovo beieškant. Vilnius. ...

  • ...”, 1998 m., Vilnius., p. 68 Tarptautinė teisė yra ypatinga teisinė sistema. Tarptautinė... tarptautinės teisės sąvoką:* “Tarptautinė teisė – ypatinga teisės sistema, suderintų tarptautinės teisės... derinimo išraiškos. Jos tikslas – užtikrinti kuo veiksmingesnį tarptautinį įvairių tarptautinės visuomenės...

  • ... namuose augantiems paaugliams būtinas ypatingas dėmesys profesinės karjeros atžvilgiu. ... specifiniai ir universalūs įgūdžiai). Kuo skiriasi biurokratinės ir šiuolaikinės.... (2007). Vilnius: Mintis. 59. Profesinės karjeros vadovas. (1998). Vilnius: Solertija....

×
×