• ...nacionalinę sveikatos sistemą, siekiant užtikrinti kuo geresnės kokybės paslaugas sunkiai ...ir kraujo ryšiais. Šeima yra ypatinga tuo, kad ji egzistuoja tam...Ministrų Taryba: Paliatyvios pagalbos organizavimas. Kaunas: Paliatyvios pagalbos draugija, 2005. 23...

  • ... pareigybė, vadovaujančios pareigos – tai ypatinga profesija. Informacijos gausa, daugybė... daugiau dėmesio skiria kūrybiškumui, kuo efektyvesniam ir geresniam tikslo... / Kaunas, 2000. 9. Zakarevičius P. Vadyba: genezė, dabartis, tendencijos / Kaunas,2002....

  • ...gentys dar nebuvo sukūrusios valstybės, ypatingas jų gyvenimo ženklas buvo grobiamieji...miestams ar bent besikuriantiems miestams (Kaunas). Ir vėliau, Magdeburgo teisei ...apologetams, stengiamasi tarp bajorų įgyti kuo daugiau šalininkų, nesirūpinant, kad ...

  • ... savęs reguliavimo dėsningumais (autoreguliacija). Kuo geriau ir giliau ... miesto (centras – Kaunas), Kauno rajono (centras – Kaunas), Kazlų Rūdos (centras –...nustatytas ypatingas teisinis statusas: darbo, atlyginimo, politinės veiklos apribojimai, ypatinga...

  • ..., teisės aktų prieštaringumas, nestabilumas. Ypatingas dėmesys šiame darbe bus .... Kaunas.Technologija, 1996. 2. Rimas J. Vietiniai mokesčiai. Kaunas technologija, ..., šokoladui, bižuterijai, lengviesiems automobiliams. Kuo skubiau diegti akcizinių sandėlių ...

  • ... Žiniasklaidos vaidmuo šiuolaikiniame gyvenime yra ypatingas. sunkiai įsivaizduojame savo gyvenimo - ...staigmena ir kad būtų padaryta kuo mažesnė žala įmonės įvaizdžiui, ...“Bendravimo etikos ir organizavimo pradmenys”, Kaunas “Smaltija”,2002 6. Vilniaus ...

  • ...pajėgumo svertu;  įmonių pastangos pasiekti kuo daugiau rinkos segmentų lemia ...kaina arba geresnį aptarnavimą ar ypatingas prekės savybes, įmonė lyderė tuojau... Irena Valainytė “Strateginis marketingo valdymas”, Kaunas, Technologija, 1996. 6. Elena Vitkienė...

  • ...įskaitant kredito išteklius, derinimas padeda kuo efektyviau jas panaudoti gaminant.... Vieningos Prekybos Kodeksas. Vekselis – ypatingas skolos įsipareigojimas, kuris apima .... Pinigai, vertybiniai popieriai, bankai. Kaunas, 1996. 49. Mažmeninės bankininkystės...

  • ...auklėtojo ir tėvų pareigų atlikimas ypatingas tuo, kad aulėjimo rezultatai ...Naujesni literatūros šaltiniai skatina naudoti kuo įvairesnius pedagoginius metodus, žinoma, .... Kaunas, 1997. 2. V.Baršauskienė; B.Janulevičiutė. Žmogiškieji santykiai. Kaunas, ...

  • ...administration / supervisor dr. P. Oržekauskas; Kaunas university of technology, Social ... kai vieno gamintojo prekės negalima kuo nors pakeisti. Monopolinės situacijos ...likusias terpes, o pasinaudodamos savo ypatinga kompetencija, formuoja savitą rinkos ...

×
×