Donelaitis Metai

bbbbbbbb
K Donelaitis “Metai”

Skaitydami Kristijono Donelaičio “Metus”, pastebime, kad nemažą kūrinio
dalį sudaro Lauro, Selmo ir šaltyšiaus Pričkaus pamokančios bei
patariančios kalbos, kuriose, be abejonės, regime paties autoriaus
pozicją. Todėl galime spręsti, kad vienas iš Donelaičio tik