• ... tautos gyvenime? Prieš atsakydami į šį klausimą, užduokime sau keletą klausimų: kuo gyva tauta? Kas sudaro jos esmę? Kuo ji stipriausiai... sutinkame archaiškuosius simbolius, kalbančius apie tautos praeities kultą. Dažnai apie kryžmą sukasi...

  • ... senesnių lig tolimiausių kartų padaryti kuo sąmoningiausią". Iš tėvo, apsilankydavusio "Birutės... atsidavimą lietuvių tautos gaivinimui ir ugdymui, prisimintina ir tai, kuo skyrėsi jų... akcentai. J. Basanavičius įstabus garbingos tautos praeities aukštinimu, istorinės atminties vaidmens tautiniam...

  • ... visuomenės reikalų, tautinis – stengiasi patenkinti tautos interesus, tarptautinis ugd stengiasi ugdyti... ar patys skaitė vadovėlyje, ir kuo geriau įsiminti. Aiškinamasis mokymas pasirodė... auklėjimui didelę reikšmę turi savo tautos praeities ir dabarties pažinimas. Centrinė tautinio...

  • ... chorai šiandien turi siekti kuo didesnio meistriškumo, kuo geriau įvaldyti choro vokalinės...-muzikiniame gyvenime. Vadinasi, kuo plačiau aprėpsime savo tautos chorinės kultūros būklę – jos... sunkiomis sąlygomis buvo tyrinėjama lietuvių tautos praeitis, studijuojamas ir spausdinamas folkloras, kuriama...

  • ... mokoma. Daugeliu atvejų sunku nustatyti, kuo pirmiau mokyti – teorijos ar praktikos... gimtąją kalbą, tautos papročius ir kitas vertybes, gerbiantį tautos istoriją ir likimą... Kompetencija Etiketas Stropumas Sociumas Tauta Tautos praeitis ir ateitis Nacija ir pasaulis...

  • ... reikšmę žmogaus pasaulėvaizdžiui. Tačiau tai, kuo Tegelio išminčius Wilhelmas von Humboltas... istorijos eigoj. Net ir kalbantieji tautos praeities paminklai- dailės ar technikos dirbiniai.... Kalba yra tautos istorijos išraiška. Ji su savimi nešasi tautos pasaulėjautą ir...

  • ...kalba, bendra religija, bendra istorinė praeitis, daugiau ar mažiau aiškus teritorinis... Kiekvienas žmogus trokšta pažinti, gauti kuo daugiau informacijos. Natūralu, nes ...pasaulio resursai; Tadžikijos ekonomika; tadžikų tautos istorija, kalba ir literatūra. ...

  • ... feodaline renta. Visa tai – istorija, praeities mokslas. Ji parodo, kaip žmonija... dabar sprendžiamos problemos. Žodžiu, parodžiusi tautos praeities gyvenimo kelią, istorija turi padėti..., kad XIXa. pabaigoje Rusija stengėsi kuo efektyviau išnaudoti visus mokesčių šaltinius...

  • .... Meniškai, įtaigiai ir talentingai pavaizduota tautos praeitis kūrinyje, kuriame atsispindi XIV-XV... požiūris toks pats kaip ir tautos. Kuo toliau tuo naujasis dievas rodosi... lietuviams koks buvo tikrasis lietuvių tautos tikėjimas. Rašytojo kūryboje dažnai regimi...

  • ...tautos dvasia. Tautos vienybė ir solidarumas yra grindžiami tautinės kultūros bendrumu. Kiekvienos tautos...iš kitų šalių praeities romantizavimu. Romantizuojama praeitis iki Mindaugo laikų,... Kaimo moterys norėjo išausti kuo įmantresnius audinius, vietoj ...

×
×