Marksas ir jo kapitalas

TURINYS
ĮVADAS 2
1. KARL HEINRICH MARX ASMENYBĖ 3
1.1. GYVENIMAS 3
1.2. FILOSOFINĖS IDĖJOS 3
1. 3. VEIKALAI 4
2. KARLAS MARKSAS APIE PASTOVŲJĮ IR KINTAMĄJĮ KAPITALĄ BEI PRIDEDAMOSIOS VERTĖS NORMĄ. „KAPITALE“. 5
IŠVADOS 6
LIETARTŪRA 7

1. Karl Heinrich Marx asmenybė

Straipsnis iš Vikip

moterys ir vyrai

Šiuolaikinės visuomenės dvasinė transformacija ir problemos
Liuda Neringa Čižinauskienė
Alytaus kolegija, Vadybos fakultetas
Administravimo katedros lektorė
Mokslinių interesų sritys:moderni kultūra ir vertybės, moderni ugdymo filosofija
El. paštas: liuda.cizinauskiene@akolegija.lt

Straips

Būties teorija

BŪTIES TEORIJA

2.1. Įvadas

Būtį suprantame kaip visumą dalykų, į kuriuos nukreiptas filosofinis mąstymas, o visa filosofija iš esmės yra būties teorija. Joje reiškiasi kryptys, atmainos, išskiriami dalykai ir t. t. Tačiau filosofai sąvokai būtis suteikia lyg ir siauresnę prasmę, nes dažniaus

Prancūzija

Turinys

1 Geografinė padėtis……………………………………………………………………………………………………..3
2 Klimatas……………………………………………………………………………………………………………………3
3 Nau