Mazoji lietuva

Šioje dalyje glaustai pristatoma Europos Sąjunga, pateikiami pagrindiniai faktai apie Europos Sąjungos politiką, ekonomiką, sprendimų priėmimą ir kita. Dalis skirta tiems, kurie ketina pradėti pažintį su šia Bendrija ir nori gauti bendro pobūdžio informacijos.
Kas yra Europos Sąjunga?
Europos Sąj

Krikšto kelias į lietuvą

Turinys

1. Įvadas……………………………………………………………………………………………………………………….2
2. Pagoniška Lietuva………………………………………………………………………………………………………3
3

ELEKTRONINĖ BANKININKYSTĖ LIETUVOS KOMERCINIUOSE BANKUOSE

TURINYS

LENTELIŲ SĄRAŠAS.…………………………………………………………………………….3
PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS……………………………………………………………………………..3
ĮVADAS …….4
1. ELEKTRONINĖS BANKININKYSTĖS SISTEMOS SAMPRATA…………………5
1.1. Elektroninės bankininkystės apibrėžimas ………………………………

apie Lietuva

Lietuvos Respublika (Lietuva), valstybė pačiame geografinės Europos centre (Baltijos jūros pietrytinėje pakrantėje) ir Vakarų Europos civilizacinio arealo rytiniame pakraštyje. Lietuvos teritorija suskirstyta į 10 apskričių. Apskritis sudaro 60 savivaldybių – 9 miestų, 43 rajonų ir 8 naujai sudary