• ...- nepriklausoma valstybė nuo 1990 m. kovo 11 d. Valstybės vadovas - Lietuvos Respublikos... ir partizanų vadai stengėsi sutelkti kuo didesnius kovotojų junginius, kurie, ...kitataučių - už nepriklausomybę). Ne mažiau svarbi buvo ir ryžtinga, efektyvi gyventojų...

  • ...jums yra svarbi praeitis dabarčiai suvokti?” ir “Kiek jums svarbi praeitis ...? Kaimo moterys norėjo išausti kuo įmantresnius audinius, vietoj geometrinių ...dailininkų klubo „Sfinksas“ paroda, skirta Kovo 11-ajai – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ...

  • ...dėl nepriklausomybės Lietuvos inteligentijai labai svarbi buvo užsienio šalių parama. Pirmoji...okupacijai, pagrindinis LKP uždavinys buvo kuo greičiau atstatyti aneksines LTSR ... 1990 m. kovo 11 d. Nepriklausomybės aktas 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos SSR...

  • ... svarbi dalis įv.pratimai, namų darbų skyrimas. Mokymosi rezultatų susumavimas-kontrolė. 11... svarbi, naudinga ar reikalinga. Tai rodo, jog mokytojo pastangos kuo labiau „mokyti", kuo... atėjo garbingieji Lietuvai 1990 m. kovo 11 d.! Čia įvyko lūžis, ne...

  • ...septynias armijas. Jų užduotis buvo kuo greičiau sutriuškinti besipriešinančias prancūzų pajėgas...dienas vokiečiai veržėsi vis pirmyn; svarbi jų pergalė - Duomono forto paėmimas...kovo 11 d. užėmė Bagdadą. Per didžiuosius metų karščius kurį laiką kovos nuščiuvo...

  • ...dirbtų kuo daugiau. Tuo tarpu, darbuotojas norėtų dirbti kuo mažiau už kuo ...reguliavimo. Vykstant šiam procesui itin svarbi vieta tenka socialiniams partneriams. ...nekelia. Pastarąją mintį išplečia 2002 kovo 11 d. direktyva, patvirtinanti, kad konsultavimas...

  • ... Akciniai komerciniai bankai (kurių buvo 11) ir savitarpio kredito bendrovės (...papildomų kapitalo įdėjimų. Licenzija yra svarbi kovos už rinką forma, padedanti ...ekonominio skaičiavimo taikymu, siekiant gauti kuo geresnius ekonominės veiklos rezultatus ...

  • ... - mirusiojo paruošimas laidojimui taip, kad kuo ilgiau išsilaikytų kūnas; derlingasis pusmėnulis... asmuo ir jo nuomone ypač svarbi. Romos gaisras 64 m. Romos... veikėjas, muzikologas, profesorius. AT pirmininkas, kovo 11 akto signataras, vienas iš Tėvynės...

  • ...paskutinis žodis. Abiejų valdžių santykiams svarbi ta aplinkybė, kad Prezidentas ... rašo : “Visos partijos siekė kuo demokratiškiausios konstitucijos, kuo daugiau žmonėms laisvės ...LIETUVOS RESPUBLIKOS AT 1990 m. KOVO 11 d. | |AKTO “DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMOS...

  • ... siauros įlankėlės su smėlėtais paplūdimiais. Kuo toliau į pietus tuo krantai... dalies, tačiau portugališki vynai išlieka svarbi eksporto prekė. Ekonomikai taip pat... 12 1940 rugpjūčio 3 1990 kovo 11 1991 rugsėjo 6 Valstybinis himnas... atkūrimą buvo paskelbta 1990 m. kovo 11 d. (Lietuva buvo pirmoji sovietinė...

×
×