STRATEGINIO PLANAVIMO POREIKIO SAVO PROFESINĖJE SRITYJE ANALIZĖ

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO VERSLO VADYBOS FAKULTETO SOCIALINĖS EKONOMIKOS IR VADYBOS KATEDRA STRATEGINIO PLANAVIMO POREIKIO SAVO PROFESINĖJE SRITYJE ANALIZĖ Referatas Vilnius, 2015 Turinys ĮVADAS 3 IŠVADOS 14 LITERATŪROS SĄRAŠAS 16 ĮVADAS Planavimas dažnai apibūdinamas kaip mąstymo procesas, kurio paskirtis – nustatyti siektinus tikslus bei veiksmus. Tai lyg uždavinių, tikslų formavimas bei priemonių ir kelių, reikalingų … Read more STRATEGINIO PLANAVIMO POREIKIO SAVO PROFESINĖJE SRITYJE ANALIZĖ

Konfliktų valdymas

KONFLIKTŲ VALDYMAS REFERATAS VILNIUS, 2015 TURINYS ĮVADAS…………………………31.KONFLIKTAI JŲ TIPAI IR PRIEŽASTYS……………….41.1.Konflikto esmė…………………………41.2.Konfliktų tipai…………………………5 1.3.Konfliktų priežastys…………………………52.KONFLIKTŲ VALDYMAS IR STRATEGIJOS……………..7 2.1 Konfliktų prevencija…………………………72.2.Konfliktų valdymas…………………………82.3.Sprendimo būdai…………………………102.4.Konfliktų valdymo strategijos…………………….112.5.Konfliktų pasekmės…………………………17IŠVADOS…………………………18LITERATŪRA…………………………19 ĮVADAS Kas gi yra konfliktas? Konfliktas – tai maždaug vienodo stiprumo, bet priešingos krypties jėgų sąveika, tai nesuderinamų motyvų, interesų, nuomonių, nuotaikų susidūrimas. Konfliktas visada sukelia stiprius emocinius išgyvenimus.(Psichologija … Read more Konfliktų valdymas

STRATEGINIO PLANAVIMO POREIKIO SAVO PROFESINĖJE SRITYJE ANALIZĖ

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO VERSLO VADYBOS FAKULTETO SOCIALINĖS EKONOMIKOS IR VADYBOS KATEDRA STRATEGINIO PLANAVIMO POREIKIO SAVO PROFESINĖJE SRITYJE ANALIZĖ Referatas Vilnius, 2015 Turinys ĮVADAS 3 IŠVADOS 14 LITERATŪROS SĄRAŠAS 16 ĮVADAS Planavimas dažnai apibūdinamas kaip mąstymo procesas, kurio paskirtis – nustatyti siektinus tikslus bei veiksmus. Tai lyg uždavinių, tikslų formavimas bei priemonių ir kelių, reikalingų … Read more STRATEGINIO PLANAVIMO POREIKIO SAVO PROFESINĖJE SRITYJE ANALIZĖ

LYDERYSTĖS RAIŠKA VILNIAUS MIESTO AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ TARPE

SOCIALINIŲ MOKSLŲ KOLEGIJOS KOMUNIKACIJOS IR MENŲ KATEDROS KŪRYBOS IR PRAMOGŲ INDUSTRIJŲ PROGRAMA SOCIALINIŲ TYRIMŲ METODOLOGIJA SAVARANKIŠKAS DARBAS LYDERYSTĖS RAIŠKA VILNIAUS MIESTO AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ TARPE Kūrybos ir pramogų industrijų programos II kurso studentės:Kamilia Daugerdaitė Karolina Vareikytė Greta Ladinskytė Darbo vadovas: S. Jurgelėnas Vilnius, 2015 Turinys ĮVADAS 3 2. Vyriška ir moteriška lyderystė 7 3.Lyderystės raiška … Read more LYDERYSTĖS RAIŠKA VILNIAUS MIESTO AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ TARPE

UAB „AMBERTON KLAIPĖDA“ STRATEGINIS PLANAS

UAB „AMBERTON KLAIPĖDA“ VIEŠBUČIO VEIKLOS PLĖTROS STRATEGINIS PLANAS IKI 2020 METŲ Turizmo planavimas TURINYS I. STRATEGINIO PLANO INICIJAVIMAS 3 1. 1. Darbo grupės 4 1. 2. Strateginio plano rengimo proceso viešinimas 4 II. ĮGALIOJIMŲ NUSTATYMAS 4 III. STRATEGIJOS VIZIJOS SUKŪRIMAS. MISIJOS ĮVARDIJIMAS 4 IV. ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ IR SSGG MATRICA 5 V. STRATEGINIŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ … Read more UAB „AMBERTON KLAIPĖDA“ STRATEGINIS PLANAS

ORGANIZACINĖ ELGSENA INDIVIDO LYGMENYJE

1. TEORINIAI ORGANIZACINĖS ELGSENOS INDIVIDO LYGYJE ASPEKTAI 1.1 Individualaus elgesio pagrindai   Organizacinė elgsena – tai socialinių mokslų sritis, nagrinėjanti visus žmonių elgesio (veiksmų ir nuostatų) bei santykio su organizacijos aplinka aspektus individų, grupių ir organizacijos procesų lygmeniu (Lymantaitė, 2009). Šios elgsenos tikslas yra suprasti, paaiškinti, prognozuoti ir valdyti individų bei grupių elgesį organizacijose. Organizacinė … Read more ORGANIZACINĖ ELGSENA INDIVIDO LYGMENYJE

„X“ ĮMONĖS VADOVO DARBO STILIAUS ANALIZĖ

  „X“ ĮMONĖS VADOVO DARBO STILIAUS ANALIZĖ Vadybos kursinis darbas Darbą atliko: Darbo vadovas : Lekt. Jurgita Paužuolienė ….. 2013 __ Klaipėda, 2013   Vertinimo kriterijai / balai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. KD apimties ir įforminimo vertinimas: □ Ar KD apimtis yra 20 – 30 psl., ar visų … Read more „X“ ĮMONĖS VADOVO DARBO STILIAUS ANALIZĖ