• ...normų. Įplaukų kreivės linija yra svarbi informacija komerciniams bankams. Kylanti kreivė ... rinkos vertės pasikeitimus. Apskritai, kuo didesnis skirtumo absoliutinis dydis, ... balanso restruktūrizavimo reikšmė PNR valdyme sumažėjo. Naujų instrumentų pagalba ...

  • ... ir kokia bebūtų sistema, gyvybiškai svarbi informacija turi būti prieinama ir perduodama... planavimo informacija Gera informacija yra neišvengiamas dalykas planavimo operacijose ir logistiniame sistemos valdyme. Kuo... greitai informacija yra padaroma. Informacinės sistemos tampa populiarios lobistiniame planavime ir valdyme...

  • ... (akcininkų) teisę dalyvauti įmonės valdyme. Tačiau ne visos akcijos ... numeris; • turinio skiltyje nurodoma įmonei svarbi informacija: operacijos trumpas aprašymas, įsigyto ...:  efektyviai naudoti išteklius ir kuo tinkamiau juos skirstyti;  padaryti ...

  • ...tarpe. ✓ Informacinio „triukšmo“ santykių valdyme lygio. Egzistuojant santykinai neapibrėžtam... suprantantįjį realizmą ir konkrečia informacija, bei vienareikšmiškai traktuotinais faktais....gali būti labai svarbi. Kuo ji didesnė, ir kuo didesnės tarpusavio...

  • ...kuriamos, diegiamos ir valdomos. Kuo tikslesnė informacija, tuo aukštesnė jos kokybė, ... spaudimas įmonės veiklos kokybei. Svarbi organizacijos veiklos charakteristika yra ... numatyti pačioje struktūroje ir valdyme. Svarbiausias organizacinio vystymo objektas ...

  • ... metu. Transporto protokolų elementai Daug kuo transporto protokolai panašūs į ...perkrovų valdymas Pirmas žingsnis perkrovų valdyme - atpažinti perkrovą. Timeout’as gali...neturi. Gali būti prarasta labai svarbi informacija. TAIKOMASIS LYGIS Pranešimų buferis 1...

  • ...veiklą tiktai trečios šalies kompetencijų valdyme. Tokiai įmonei keliami reikalavimai: - ...nepatenka. Jose tiesiog yra aptariama svarbi informacija, kuri nėra prieinama bet ... pasinaudoti pasaulio kolekcijų lobynais kuo platesniam pasaulio žmonių ratui (...

  • ... įstatymų, norminių aktų, tarptautinių standartų. Informacija nėra skleidžiama išoriniams vartotojams, todėl....8. Kuo skiriasi strateginis ir proceso (veiklos) matavimas. Strateginiame valdyme reikia kiekybinės... vertę. 3.15.kokiems sprendimams svarbi informacija apie bendruosius ir kokiems- apie...

  • ...informacija visada yra jos šaltinis ir vartotojas. Informacijos vartotojui labai svarbi..., siekiant kuo tiksliau pavaizduoti...informacija – tai informacija naudojama operatyviame valdyme ir apibūdinanti veiklos procesus dabartiniu laiko momentu. INFORMACIJA...

  • ... reguliavimo sistemos dalis, kurios tikslas – kuo anksčiau atskleisti nukrypimus nuo priimtų.... Atliekant auditą taip pat labai svarbi informacija apie pačią įmonę, jos teisinį... pobūdį; 2) Valdymo vientisumą. Kai valdyme dominuoja vienas asmuo arba keli...

×
×