• ...žmonijos sąmonės raidoje”. Kuo tas perversmas pasireiškė, kuo gi skiriasi filosofinis ... Todėl valstybės teorija Aristoteliui labai svarbi. Sakoma, kad Likėjuje buvo ...Spinozos panteizme – gamta irdievas susilieja: yra tik viena substancija – Gamta-Dievas, ...

  • ... 1. Būtina kuo geriau pažinti ugdytinius. Pažinimas labai svarbi ugdymo sąlyga. Pažinti... reikalavimais pagrįsti santykiai požiūriu į gamta, visuomenę. Dorovinis auklėjimas turi įtakos... vystymuisi. Auklėjimui reikalingi abu tėvai, svarbi šeimos atmosfera, šeimos tonas, santykiai...

  • ... dar neišsigydė ir gamtosaugininkai. Ši svarbi mūsų egzistencijos sfera merdi arba... gamta, o kūrimu kuo galingesnių priemonių (“negyvos” technikos), kuriomis galėtų kuo greičiau ir kuo... kategorija. Moralinė atsakomybė ypač svarbi žmogaus sąveikoje su gamta. Čia kaip tik...

  • ...reikia siekti, kad pamoka būtų kuo tobulesnė, kuo įdomesnė. Ko reikia ...santykių su savimi, visuomene, darbu, gamta, kultūrinėmis vertybėmis.Svarbiausias dorinio ...atsakingas, išmintingas, iniciatyvus žmogus. Labai svarbi yra ateities, gyvenimo prasmės ...

  • ... remiasi jutiminiu pasaulio suvokimu. Kuo pasaulėžiūra artimesnė savo ištakoms, ..., gamta yra amžinas, niekieno nesukurtas materialių dalelių judėjimo mechanizmas. Gamta ... kurių norėtų visi. Roulsui buvo svarbi beasmenio principo, alternatyvaus vyraujančiai ...

  • ...žaidimai, bendravimas su suaugusiais, bendraamžiais, gamta, mokymasis ir dalyvavimas kūrybinėje- ... laikais. To pasekoje vaikai kuo daugiau bus gamtoje, gilins ... veiklą trimis lygmenimis: (,,labai svarbi“, ,,nelabai svarbi“, ,,nesvarbu“), bei nurodyti, ...

  • ...(kad palengvintų kovą su gamta - susibūrė kovodami su gamta). Jų susibūrimuose ...davė Platono, Aristotelio, Polibijaus darbai. Svarbi jo valdžių padalijimo koncepcija, ...Įstatymų vykdymą suteikia tautos daliai. Kuo aristokratija artimesnė demokratijai, tuo ...

  • ...vertybines orientacijas, yra išsilavinimo lygis: kuo jis aukštesnis -tuo labiau ...vertybė yra Jums SVARBI - rašykite 4; jei dar MAŽIAU SVARBI/VIDUTINIŠKAI - rašykite...orientuotos į blaivybę, santarvę su gamta, aplinkosaugą, tautiškumą, dorovę, intelektualumą, ...

  • ..., todėl žmogaus praeitis tampa labai svarbi jo dabarties supratimui. Tačiau kiekvienas..., kūryboje, atradime ar susiliejant su gamta. Tuo momentu žmogus jaučia didelę... neužtenka būti tuo kuo mes esame, mes norime kuo nors daugiau. To..., todėl žmogaus praeitis tampa labai svarbi jo dabarties supratimui. Tačiau kiekvienas...

  • ... kritulių iškrinta ekvatorinėje aplinkoje. Labai svarbi vandenų užterštumo problema. Pasaulinis vandenynas... gamta, o kūrimu kuo galingesnių priemonių (“negyvos” technikos), kuriomis galėtų kuo greičiau ir kuo.... Moralinė atsakomybė ypač svarbi žmogaus sąveikoje su gamta. Čia kaip tik ji...

×
×