“Valstybė ir žmogus”

Turinys

Įvadas…………………………………………………..…………………..…………….……3
1.Valstybės tikslas – žmonių saugumas………………………………………….……………4
2.Valstybės uždaviniai ir atsiradimo priežastys ………………………………………………4
3. Filosofų samprata apie valstybės ir žmogaus ryšį………………………..………………….….….5
3.1. Platonas “Valstybė

Žmogus ir amžinosios vertybės

Turinys

Turinys………………………………………………………………………………….1
1. Įvadas……………………………………………………………2
2. Gėrio ir savęs pažinimas…………………………………………3
3. Gėrio idėja……………………………………………………….3
4. Materialinės ir dvasinės vertybės………………………………..4
5

Dorovė ir moralė

Išankstinis moralinių dalykų supratimas
Kasdieninėje kalboje vartojame daugybę žodžių, norėdami išreikšti moralę. Moralinių žodžių poros: geras – blogas, galėti, privalėti, leidžiama, kaltė, dorybė, sąžinė, pareiga – naudojame sąvokas. Jiems suteikiam tam tikrą moralinį atspalvį. Įvardinam tais žod

Žmogus ir amžinosios vertybės

Turinys

Turinys……………………………………………………………
…………………….1
1. Įvadas……………………………………………………………2
2. Gėrio ir savęs pažinimas…………………………………………3
3. Gėrio idėja……………………………………………………….3
4. Materialinės ir dvasinės