• ...veiklos rūšys įrodinėja ,,teisybę”. Tiesa nuo teisybės skiriasi tuo, kad teisybių yra ... tik empiriškai, tad kuo praktinis efekty-vumas skiriasi nuo empirinio adekvatumo? ... t.y. nustatyti jo teisingumo reikšmę (lot. veritas – tiesa). Tačiau, griežtai ...

  • ... nuo mąstymo formos, nuo minčių struktūros. Mąstymo tikslas, bendrai paėmus, yra tiesa... teisingumo reikšmė priklauso: • nuo jį sudarančių paprastų teiginių teisingumo reikšmių; • nuo jį ... tai, kuo objektai yra panašūs arba kuo jie skiriasi vienas nuo kito. ...

  • ... veikalas, kuriame svarstomi būties klausimai. Tiesa, Aristotelis savo raštuose būties ... svarbiausia jo savybė, pažyminti, kuo daiktas skiriasi nuo kitų daiktų ir tuo, kokia... principai, gėrio, žmoniškumo. Teisingumo ir kitos sąvokos. Nuo žmogaus santykio su ...

  • ... materialioji ir objektyvioji tiesa. Formalioji tiesa reiškia, kad bylą nagrinėjantis...vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais. Ką tai reiškia? Teisingumo... reikėtų išsiaiškinti kuo skiriasi šis įteikimo būdas nuo jau aptarto įteikimo...

  • ...321-323). Tai kuo gi skiriasi išmintis nuo filosofijos, išminčius nuo filosofo? Ar ... kriterijaus tiesa lieka neapibrėžta. Išeinant iš to, tiesa buvo bandoma ...: filosofams, kariams, amatininkams. Jeigu teisingumo principas pažeidžiamas, valstybė išsigimsta. ...

  • ...teisës yra nepripaþástamos. Tiesa, sovietinës konstitucijos ...kuo skiriasi pretendentø á prezidentus pozicijos ir net dvigubai daugiau neturi supratimo, kuo skiriasi...nuo kitø iðsivysèiusiø ðaliø, yra nacionaliniø pajamø perskirstymas socialinio teisingumo...

  • ...teisės yra nepripažįstamos. Tiesa, sovietinės konstitucijos ...kuo skiriasi pretendentų į prezidentus pozicijos ir net dvigubai daugiau neturi supratimo, kuo skiriasi...nuo kitų išsivysčiusių šalių, yra nacionalinių pajamų perskirstymas socialinio teisingumo...

  • ... kitų su¬tarčių. Tiesa, teisė į diplomatinį...prasme nusikaltimai taikai skiriasi nuo karo nusikaltimų (ir nuo nusikaltimų ...skirti pasislėpusio nuo teisingumo arba bausmės asmens ekstradicija nuo bausmę ... yra šie: užtikrinti kuo laisvesnę prekybą; organizuoti...

  • ... – žinių praktinis efektyvumas. O kuo praktinis efektyvumas skiriasi nuo empirinio adekvatumo ? W.Jamesas... Sezamanas pabrėžia, kad tiesa priklauso nuo žmogaus valios, jo teisingumo ir yra dorovinė vertybė. Kai jos nepaisoma, tiesa...

  • ...(žmonių), santykius, veiksmus. Kuo gi ji ypatinga? Kuo skiriasi nuo kitų sričių? Moralės specifika...į tą pačią normą). Teisingumo teorijos. Visos teisingumo teorijos teigia pareigos ... kas prasilenkė su tiesa ir dorybe. Sokrato tiesa neatitiko Atėnų įstatymų. ...

×
×