• ...filosofinis...skiriasi nuo...klausimas „kas“, t.y. transcendentalinėje fenomenologijoje keliamas intencionalinių objektų statuso klausimas...nuo objektyvaus pasaulio bei paties saves kaip „empirinio...

  • ...jis sykiu esąs filosofinis (Tatarkiewicz, 2002, p. ...tuo didesnė, kuo labiau jis nutolsta nuo paprastų... pobūdžio žmogaus teiginiai skiriasi tik tikrumo ...nekonstatuotus faktus. Kyla klausimas: ar gali ...empiristas, supratęs ypatingą empirinio pažinimo pobūdį. ...

  • ... Kuo teiginio turinys turtingesnis, kuo daugiau... mokslų klasifikacijos klausimas buvo sprendžiamas ... mokslas. Mokslas skiriasi nuo kasdienio, paprasto ... yra pagrindinė empirinio pažinimo forma....objektai racionalistų nedomino. Filosofinis (vėliau ir ...

  • ...objektai racionalistų nedomino. Filosofinis (mokslinis) pažinimas ...tai ji neturi empirinio turinio. Reikia... disciplinų ir kuo jos skiriasi? VA...skiriasi nuo tų, kurie buvo pateikti anksčiau darytuose tyrimuose? Nuo...kintamieji, visada kyla klausimas, kiek galima...

  • .... Būties klausimas bandomas išsiaiškinti”Metafizikoje”. Keliamas klausimas – ... interpretuojamos kaip būtybės. Filosofinis tyrimas bando atsakyti,... savybė, pažyminti, kuo daiktas skiriasi nuo kitų daiktų ir ...būtį, esančią anapus empirinio pasaulio. Pagaliau ...

  • ..., nei nagrinėjamos problemos filosofinis reikšmingumas. Galileo duoda suprasti...kad mokslo metodo klausimas yra filosofijos klausimas. ir vis... nei metafizikas. Tačiau empirinio ir teorinio pažinimo... prietaisų ir labai skiriasi nuo to, kuo užsiima metafizikai. ...

  • ..., nei nagrinėjamos problemos filosofinis reikšmingumas. Galileo duoda suprasti...kad mokslo metodo klausimas yra filosofijos klausimas. ir vis... nei metafizikas. Tačiau empirinio ir teorinio pažinimo... prietaisų ir labai skiriasi nuo to, kuo užsiima metafizikai. ...

  • ...jai savitumą, kasdieninio empirinio, t. y. jusliškai...fone. Vienas daiktas skiriasi nuo kito savo požymių ...ir naivus, nes filosofinis mąstymas dar neatskiriamai... esme toks klausimas yra tiesos klausimas. Klasikinės ...ta linkme daug kuo pasitarnavo vėlesniam ...

  • ...ir mokslą? Kuo jie panašūs? Nors filosofinis mąstymas ir ... neduoda. Mokslas nuo filosofijos skiriasi pačiais pažinimo tikslais, ... požymį: jos gaunamos empirinio (gr. empeiria – pažinimas, ... į klausimą įjungiamas. Metafizinis klausimas turi būti keliamas, ...

  • ...pati savęs. Klausimas tik toks...", „organonu". Toks filosofinis logikos pagrindimas... Aristotelio įteisintas empirinio tikrovės ...materija. O tai, kuo tampama, vadinama...nuo metafizikos. Tačiau visiškai apsivalyti nuo...kaip ir žmonės, skiriasi savo tobulumu...

×
×