• 1. UGDYMO SAMPRATA. PAGRĮSKITE TEIGINĮ, KAD UGDYNMAS DAUGIAMATIS TEIGINYS. Ugdymas – fizinių, psichinių žmogaus galių vystymasis, plėtros procesas, kuriuo metu ugdytinis bendraudamas su mokytoju įgyja fundamentalių žinių, informacijos, mokosi kultūros, elgesio normų, prisitaiko prie aplinkos sąly

  • 1. Pažinimo ir jo šaltinio samprata Antikos filosofijoje. HERAKLEITO mokyme randamas poreikis tikėti protu, kai jutimai gali parodyti tik nuolatinę pasaulio tėkmę. Įveda Logoso sąvoką, kaip savarankišką jėgą tvarkančią būtį ir pažinimą. ELĖJIEČIAI sakė, kad žmogus visada apie ką nors mąsto. Protą

  • TURINYS I.Įvadas..................................................................................................3 II.Filosofija ir teologija…………………………………………….….3 II.1.Filosofijos ir teologijos atskyrimas…………………………….…3 II.2.Dievo egzistavimo įrodymas………………………………….......5 II.3.Dievo

  • 1 Filosofija kaip metafizika. Žmogaus sąmone turi daug formu: mokslas, menas, religija. Filosofija socialine sąmone. Sąmone turejo sąvoką evoliucija. Evoliucija turi tam tikras pakopas. Žmogus kaip gentine butybe, o ne persona. Sąmones evoliucijos aspektai: 1) Pasaulėjauta - pirma pakopa. Žm. mą

  • TURINYS 1. ĮVADAS 2 2. TEMOS DĖSTYMAS 3-10 3. IŠVADA 11 4. LITERATŪRA 12 ĮVADAS Visi mes esame kada nors filosofavę. Filosofija nėra mums kažkas nauja, nežinoma. Ji mums prasideda klausimo kėl

  • TURINYS I. TEISĖS FILOSOFIJA Gintautas Danišauskas. Teisinės valstybės sampratos ypatumai..................................... 5 II. KONSTITUCINĖ TEISĖ Juozas Žilys. Lietuvos Respublikos Prezidento institucijos atkūrimo 1990-1992 m.kai kurie teisiniai, politiniai ir istoriniai as

  • FILOSOFIJA ir KULTŪRA Kultūra yra visa tai, kas išskiria žmogų (visuomene) iš gamtos,- elgesio ir bendravimo formos ir visi tiek materialios, tiek dvasinės veiklos produktai, teoriniai požiūriai ir meno kûriniai, idealai ir tikslai, ritualai ir mitai. Kultūra sudaro tai, ką žmogus apdorojo, ižpu

  • Filosofija FILOSOFIJA, MENAS IR GROŽIS Referatas TURINYS 1. Įvadas 3 2. Grožio problema 4 3. Koks turėtų būti mūsų santykis su grožiu? 5 4. Kas blogiau žmonių giminei – netekti akies ar ausies? 6 5. Meno autonomiškumas 6 6. Skonis 7 7. Mėgdžioti ar kurti iš naujo? 8 8. Menas pad

  • TURINYS ĮŽANGA .................................................................................................................. 3 1. Krikščionybės raida ............................................................................................ 4 2. Tikėjimo samprata religijoje ...........

  • TURINYS ĮVADAS 2 Filosofija ir mokslas apskritai 3 Filosofija ir socialiniai mokslai 8 IŠVADOS 11 Literatūros sąrašas 12 ĮVADAS Kiekvienas mokslas turi savo objektą, vargu ar galima

×
×