Pedagokika nuo a iki z

1. UGDYMO SAMPRATA. PAGRĮSKITE TEIGINĮ, KAD UGDYNMAS DAUGIAMATIS TEIGINYS.

Ugdymas – fizinių, psichinių žmogaus galių vystymasis, plėtros procesas, kuriuo metu ugdytinis bendraudamas su mokytoju įgyja fundamentalių žinių, informacijos, mokosi kultūros, elgesio normų, prisitaiko prie aplinkos sąly

Filosofija

1. Pažinimo ir jo šaltinio samprata Antikos filosofijoje.
HERAKLEITO mokyme randamas poreikis tikėti protu, kai jutimai gali parodyti tik nuolatinę pasaulio tėkmę. Įveda Logoso sąvoką, kaip savarankišką jėgą tvarkančią būtį ir pažinimą.
ELĖJIEČIAI sakė, kad žmogus visada apie ką nors mąsto. Protą

Okamo filosofija ir teologija

TURINYS

I.Įvadas……………………………………………………………………………………..3
II.Filosofija ir teologija…………………………………………….….3
II.1.Filosofijos ir teologijos atskyrimas…………………………….…3
II.2.Dievo egzistavimo įrodymas……………………………………….5
II.3.Dievo

Teisės filosofija

TURINYS

I. TEISĖS FILOSOFIJA

Gintautas Danišauskas. Teisinės valstybės sampratos ypatumai……………………………….
5

II. KONSTITUCINĖ TEISĖ

Juozas Žilys. Lietuvos Respublikos Prezidento institucijos atkūrimo 1990-1992 m.kai kurie teisiniai, politiniai ir istoriniai as

FILOSOFIJA ir KULTŪRA

FILOSOFIJA ir KULTŪRA

Kultūra yra visa tai, kas išskiria žmogų (visuomene) iš gamtos,- elgesio ir bendravimo formos ir visi tiek materialios, tiek dvasinės veiklos produktai, teoriniai požiūriai ir meno kûriniai, idealai ir tikslai, ritualai ir mitai. Kultūra sudaro tai, ką žmogus apdorojo, ižpu

FILOSOFIJA, MENAS IR GROŽIS

Filosofija
FILOSOFIJA, MENAS IR GROŽIS
Referatas

TURINYS
1. Įvadas 3
2. Grožio problema 4
3. Koks turėtų būti mūsų santykis su grožiu? 5
4. Kas blogiau žmonių giminei – netekti akies ar ausies? 6
5. Meno autonomiškumas 6
6. Skonis 7
7. Mėgdžioti ar kurti iš naujo? 8
8. Menas pad