Dekartas

R. Dekarto kūryba sutampa su naujųjų laikų kultūros pa­kilimo pradžia. Jo filosofijoje jau ryškiai suformuluota ta proto “egzistencijos” samprata, kuri visą naujųjų laikų filo­sofiją skiria nuo ankstesniųjų epochų ir sudaro naujųjų lai­kų pasaulėvokos, filosofavimo ir kultūros patosą.

R. Dekarto

Paauglystė

TRUMPAI APIE PAAUGLĮ

Jau nuo 13 savo gyvenimo metų paaugliai keičiasi ne tik fiziškai ir lytiškai, bet ir dvasiškai. Jaunesniojo amžiaus berniukams labai smagu šaipytis iš mergaičių, kurios, žinoma, yra silpnesnės už pastaruosius. Taip pat pradinukai dažnai muša savo bendraamžes ir bendraamžius

Vaikų autizmas

TURINYS

1. Autizmo sutrikimo apibūdinimas……………………………………………………….2
2. Autizmo sampratos raida…………………………………………………………………..3
3. Autizmo simptomatika.:……………………………………………