• ...svarbi charakteristika operatyvios veiklos ir operatyvių sprendimų informacijai, kai siekiama kuo... asmeniniu kompiuteriu. Plėtojantis mokslui ir technikai, firmos ..., Vykdymo sistema, Standartinių programų biblioteka. Transliatorius – programa, keičianti ...

  • ... specialistai priskiria valstybinio valdymo mokslui. Todėl administracinė teisė apibrėžiama ...sudaro Malonės ir Pilietybės grupės, biblioteka, archyvas ir Ordinų reikalų ... valdyme yra svarbi viešojo administravimo socialinio patikimumo prielaida. Kuo didesne ...

  • ...savo meto ir vėlesniam mokslui. FdeS. (1857-1973) ... mokyklos išaugo labai svarbi disciplina – dialektologija. Ši ... susiformavo Aleksandrijoje. Ten įkuriama biblioteka, kuri sukuria fondus, ..., o klausančiojo užduotis – kuo tiksliau suprasti kalbančiojo mintį...

  • ...daugiaprocesis, laiko paskirtos • AIX- svarbi jos savybė- ...programavimo kalbomis.  Klasių biblioteka- per ją CLR...aptarnauti: finansams, verslui, mokslui, lavinimui, asmeniniams poreikiams....tvarkymas suteikiant leidiniui kuo patrauklesnį pavidalą.  Pastraipa...

  • ..., kurie daug entuziazmo mokslui nerodė, be to,...jie daugiau naudojasi mokyklos biblioteka, skaitykla. Organizuojamos įvairesnės.... Individualiomis galiomis reikštis svarbi sąlyga- saugumas. “Lygiateisiškas,... į vertinimą įdiegti kuo daugiau naujovių, kurios...

  • ...¬boratorinius darbus, pasinaudoti biblioteka, konsultuotis, atsiskaityti už ... visuo¬menės sričių - mokslui ir studijoms, kuriantiems, ... ĮPRASTOS MOKYMOSI MEDŽIAGOS Kuo ypatingas atvirojo mokymosi... svarbi pateikiama medžia¬ga, tačiau ne mažiau svarbi...

  • ... Mokslui davė Pitagoro teoremą,Euklido geometriją(pagrindas geometrijos mokslui,... kuriame sukaupta milžiniška knygų biblioteka.Į čia iš ... ATKŪRIMO AKTUS. KUO PANAŠIO IR KUO SKIRIASI JUOSE ... situacija. Ji vis auga. Svarbi mirties bausmė - Vakarai ...

  • ..., Gardine sudegė cerkvė. Kuo paaiškinti taip staiga ...visą XIV a. buvo svarbi Lietuvos Rytų politikos dalis...šaltinius”, davusi pradžią archeologijos mokslui Lietuvoje. 1842 m. ...Vilniaus universiteto bibliotekos. Viešoji biblioteka turėjo turtingą rankraštyną. ...

  • ....Donelaitis troško atsidėti kūrybai, mokslui. Jis mokėjo draugystę saugoti....žmogus taps tuo, kuo jautė tapsiąs, kuo liepė tapti ...išauga iš vaikystės įspūdžių. Svarbi vaikiška siela. 2 Skaidri... galëjo naudotis gausia dvaro biblioteka), skatina já kovoti dël...

  • ....Donelaitis troško atsidėti kūrybai, mokslui. Jis mokėjo draugystę saugoti....žmogus taps tuo, kuo jautė tapsiąs, kuo liepė tapti ...išauga iš vaikystės įspūdžių. Svarbi vaikiška siela. 2 Skaidri... galėjo naudotis gausia dvaro biblioteka), skatina jį kovoti dėl...

×
×