narkomanijos problema

Narkomanijos problema

Narkotikai: priežastys, pasekmės, vartotojai
Su narkotinėmis priemonėmis žmonija pažįstama nuo seniausių laikų. Jų vartojimas pirmiausia buvo siejamas su buitiniais arba religiniais papročiais ir tradicijomis ten, kur augo augalų, turinčių narkotinių savybių. Būtent tie r

Studentų antsvorio problema

TURINYS

ĮVADAS………………………………………………………………………………………………….…………3
1. NUTUKIMO PAVOJAI……………………………………………….……………………………………4
2. ANTSVORIO MAŽINIMO YPATUMAI……………………….…………………

savizudybes problema

Savižudybė-tragedija,atimanti didžiausią vertybę-gyvenimą.Ji nieko neišspręndžia.Lieka tik kančia ir tūkstančiai neišnaudotų galimybių.
Kasmet mūsų planetoje prieš save ranką pakelia mažiausiai milijonas žmonių.Lietuvoje kasmet nusižudo apie 1700 žmonių,o dešimt kart daugiau,t.y.per 17000,kasme

Kūno kultūros paskirtis

KÛNO KULTÛRA

Dalyko paskirtis

Kûno kultûra ­ svarbi bendrosios asmens ir visuomenës kultûros dalis, glaudþiai susijusi su kitomis kultûros sritimis, ypaè su sveikatos stiprinimu ir sportu. Ji padeda siekti fizinës, psichinës ir dvasinës asmens darnos, t. y stiprina ávairaus amþiaus þmoniø

Kūno kultūra

KŪNO KULTŪRA

Dalyko tikslai ir uždaviniai

Kūno kultūra – svarbi bendrosios asmens ir visuomenės kultūros dalis, glaudžiai susijusi su kitomis jos sritimis, ypač su sveikatos stiprinimu ir sportu. Ji padeda siekti fizinės, psichinės ir dvasinės asmens darnos, stiprina įvairaus amžiaus žmo