KŪNO KULTŪRA LIETUVOS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ BENDROSIOSE PROGRAMOSE

TURINYS

1. Įvadas……………………………………….1 psl.

2. Kūno kultūros bendrieji tikslai……………..2-4 psl.

3. Didaktinės nuostatos……………………….4 psl.

4. Kūno kultūros programos struktūra………..4 psl.

5. Uždaviniai ir tikslai pagal amžiaus grupes…5-6 psl.

6. Mokinių pažangų vertinimas………………6

Edukoligijos referatas

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS Humanitarijos ir ugdymo mokslų fakultetas Psichologijos katedra  ŠVIETIMO RAIDA LIETUVOJE NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE 1918-1940 M. Edukologijos referatas  Autorius: II kurso ištęstinių studijų Vadovas: doc. dr.  Klaipėda, 2017 TURINYS ĮVADAS…………………………3 ŠVIETIMO SISTEMOS STRUKTŪRA………………………..4 PEDAGOGINĖS MINTIES RAIDA…………………………6 ŽYMIAUSI LIETUVOS ŠVIETIMO VEIKĖJAI……………………8 ŠVIETIMAS VILNIAUS KRAŠTE…………………………10 ŠVIETIMAS KLAIPĖDOS KRAŠTE………………………..12 IŠVADOS…………………………13 LITERATŪRA…………………………14  Įvadas   Lietuvos švietimo sistema iki pat … Read more Edukoligijos referatas

piesiniu terapijos taikymas psochologiniame konsultavime

Turinys

ĮVADAS…………………………………………………….…………………………………………………….3
1. Dailės terapija………………………..………………………………………………………………………………5
1.1 Dailės terapijos istorija. …………………………………………………….…………………..5

Fizinis aktyvumas

TURINYS:

1. Įvadas 3
2. Fizinio aktyvumo esmė 4
3. Fizinio aktyvumo reikšmė žmogaus gyvenime 8
4. Fizinis aktyvumas ir sveikata 10
5. Fizinių pratimų įtaka žmogaus organizmui 11
6. Išvados 14
7. Literatūra: 15

1. Įvadas

Fizinis ugdymas – ugdymo dalis, padedanti formuoti a