Kultūros istorija

LIETUVOS TEISĖS UNIVERSITETO
VALSTYBINIO VALDYMO FAKULTETO
FILOSOFIJOS KATEDRA

Mokymo teminė programa
LIETUVOS KULTŪROS ISTORIJA

Kiekvienai tautai būdinga specifinė ir nepakartojama kultūra. Studentui būtina pažinti kultūros procesą nuo seniausių laikų iki šių dienų. Tai įgalintų jį su

AMERIKIETIŠKOSIOS IR JAPONIŠKOSIOS VADYBOS PALYGINIMAS

Turinys

1. Įvadas………………………………………………………………………………………….. 3 psl.
2. Japonijos vadybinis fenomenas……………………………………………………………… 4 psl.
2. 1. “Vyresnis – jaunesnis” …………………………………………………………………….4 psl.
2.2. Japonų charakteriai ir japonams būdingi bruožai…………………………………… …… 4 psl.
2.3. Japonijos firm