Lietuvos istorija

Seniausieji Lietuvos gyventojai

Šiaurės Europą dengęs ledynas iš Lietuvos teritorijos ėmė trauktis apie XVIII – XVI tūkstantmetį pr. Kr. Ledynui tirpstant, atsirado didžiuliai ežerai, formavosi upių slėniai. Daugėjant sausumos plotų, plito tundros augmenija, iš pietų traukė prie šalto klimato pri

VALSTYBĖS FINANSŲ VEIKLA

Valstybės finansų veikla 3
VFV metodai. 3
VFV formos. 3
FT dalykas ir sąvoka. 4
FT normos 4
FT sistema ir Finansiniai teisiniai institutai 5
FT šaltiniai 6
FT vieta teisės sistemoje 7
Finansiniai teisiniai santykiai ir FT subjektai 7
FT santykių objektai. 8
FT santykių subjektai. 8
Visuo

Pedagogika

I. Pedagogikos istorija – pedagoginė disciplina, tirianti ugdyme idėjų, mokslų, švietimo ir veikėjų darbo raidą nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Padagoginių palikimas vertinamas pagal naujumo, oroginalumo kriterijus. Skiriamos 2 pagrindinės sritys: 1. Lietuvos mokyklos ir ugdymo minties istorija;

komercinė teisė

1.1 Komercinės teisės sąvoka. Komercinė teisė kaip civilinės teisės dalis

(Trūksta pirmų trijų-keturių sakinių)

Prekybos kodeksas turi tik specialiąją dalį, bendrosios dalies normos yra Civiliniame kodekse. Jei tam tikriems santykiams reguliuoti nėra specialiosios normos (teisės spraga), tai t