Teisės pagrindai

1 SKYRIUS. VALSTYBĖS IR TEISĖS TEORIJA

Teorija (gr. theoria – stebėjimas, tyrimas) – moksliškai pagrįstas tikrovės aiškinimas. Tikrovė, kurią tiria mokslas, labai turtinga bei įvairi ir yra pagrindas įvairioms mokslo šakoms atsirasti. Teisės mokslai aprėpia mokslus, kurių dalykas yra valsty

Paslaugu marketingas

TURINYS

Įvadas 3
1. Paslaugos ir jų savybės 4
2. Paslaugų struktūra 7
3. Prekių ir paslaugų marketingo skirtumai 7
4. Paslaugų ir prekių marketingo paskirties palyginimas 10
5. Paslaugų ir prekių marketingo tyrimų skirtumai 12
6. Esminiai paslaugų ir fizinių prekių skirtumai 16
7. Paslau