NAUDINGA

1.Psichologijos objektas, šakos, kryptys, uždaviniai ir reikšmė, vieta mokslų sistemoje. Psichologija ir edukologija.

Psichologijos uždavinys – tirti ir nagrinėti žmogaus sielą (psichiką) laboratorijoje, aprašyti, paaiškinti ir prognozuoti psichikos ir su ja susijusios žmonių elgsenos ypatybes.

NAUDINGA

1.Psichologijos objektas, šakos, kryptys, uždaviniai ir reikšmė, vieta mokslų sistemoje. Psichologija ir edukologija.
Psichologijos uždavinys – tirti ir nagrinėti žmogaus psichiką laboratorijoje, aprašyti, paaiškinti ir prognozuoti psichikos ir su ja susijusios žmonių elgsenos ypatybes.
Psichologi

Užklasinė veikla pradinėje mokykloje

Turinys

I. Įvadas………………………………………………………………3 psl.

II. Užklasinio darbo esmė ir uždaviniai……………………………….4 psl.

III. Šiandieninės organizuoto laisvalaikio problemos ir perspektyvos…6 psl.

IV. Nepamokinės veiklos įvairovė………………………………………8 psl.

V. Išvados……………………………………………………………….10 psl.

Na