Miško reikšmė

Turinys
Įvadas 3
Miško reikšmė 3
Antropogeninis poveikis augalijai 6
Svarbiausios šiuolaikinės miškų biologinės įvairovės apsaugos nuostatai 11
Trikdžių įtaka bioįvairovei 12
Bioįvairovės apsaugą reglamentuojantys įstatymai 13
Lietuvoje saugomos teritorijos ir objektai 14
Bioįvairovės gelbėj

administracine teise

I skyrius
Administracinės teisės samprata.

1 tema. Metodologiniai administracinės teisės sampratos aspektai
1.1. Administracinės teisės sąvoka, dalykas ir reguliavimo metodas.
Pagrindinė teisės paskirtis – reguliuoti visuomeninius santykius. Todėl teisės reguliavimo dalykas visada yra vi

Laurynas Ivinskis

Turinys

1. Istoriografija …………………………………………………………………………………3
2. Lauryno Roko Ivinskio biografija…………………………………………………….4-6
3. Publicistika……………………………………………..

renesanso filosofija

TURINYS

ĮVADAS…………………………………………………………………………………………………………..………3
1. RENESANSO EPOCHOS FILOSOFIJOS PAGRINDINĖS KRYPTYS……………………5
1. 1. HUMANIZMO IDĖJOS…………………………………………….