Kriziu vadyba

Šiandieninė aplinka, kurioje veikia šiuolaikinė organizacija, yra labai sudėtinga. Užtenka pakanka paminėti tik kai kuriuos procesus:
• rinkos prisotinimas reikalauja orientuotis į klientus;
• demokratizavimo procesų pasekmėje galima kalbėti apie Europą, pasaulį be sienų, o tuo pačiu ir apie konk

Senoves Graikijos daile

TURINYS

Įvadas 2 psl.
Graikijos istorijos svarbiausios linijos .2 psl.
Architektūra .3 psl.
Dorėninė architektūra 3-4 psl.
Jonėninė architektūra 5 psl.
Antikinė architektūra 5 psl.
Helenizmas 6 psl.
Skulptūra 7 psl.
Archaizmas .8 psl.
Priešklasicizmas .9 psl.
Klasiciz

Lietuvos istorija

Seniausieji Lietuvos gyventojai

Šiaurės Europą dengęs ledynas iš Lietuvos teritorijos ėmė trauktis apie XVIII – XVI tūkstantmetį pr. Kr. Ledynui tirpstant, atsirado didžiuliai ežerai, formavosi upių slėniai. Daugėjant sausumos plotų, plito tundros augmenija, iš pietų traukė prie šalto klimato pri