Komunikacija

I. KOMUNIKACIJOS PROCESAS

Per pastarąjį dešimtmetį kardinaliai pakito Lietuvos gyvenimas. Ir tai ne tik Lietuvos nepriklausomybės įtaka. Iš esmės pasikeitė pati visuomenė. Tą pokytį didžia dalimi sąlygojo naujos technologijos, kurios tapo populiarios ir prieinamos: telefonai, radijas, televizija,

komunikacija x įmonėje

TURINYS

1. Įvadas…………………………………………………………………………………………… …………….. . ……1
2. Komunikacijos reikšmė ir bendravimo procesas……………………………. ………………….. …….4
2.1. Informacijos pe

Komunikacijos procesas organizacijose

KOMUNIKACIJOS PROCESAS ORGANIZACIJOJE KAUNO AUKŠTESNIOJI MAISTO PRAMONĖS MOKYKLA Vadybos ir valdymo kursinis darbas KOMUNIKACIJOS PROCESAS ORGANIZACIJOJE   KAUNS, 2003 TURINYS ĮŽANGA…………………………3 KOMUNIKACIJOS PROCESO APIBŪDINIMAS……………..4 TARPASMENINĖ KOMUNIKACIJA IR JĄ ĮTAKOJANTYS VEIKSNIAI….6 Skirtingas suvokimas ir kaip jo išvengti………………..6 Emocijos…………………………7 Neverbalinė (nežodinė) komunikacija………………..7 Nepasitikėjimas…………………………8 KOMUNIKACIJA ORGANIZACIJOS VIDUJE……………..8 Veiksniai, įtakojantys organizacinę komunikaciją……………8 Vertikalioji komunikacija…………………….9 Horizontalioji komunikacija…………………….10 Neformalioji komunikacija……………………11 IŠVADOS…………………………12 … Read more Komunikacijos procesas organizacijose

Psichologijos užduotis Sveikatos ugdymui

PSICHOLOGIJOS UŽDUOTIS PRAKTIKAI PSICHOLOGIJOS KATEDROS UŽDUOTYS Vilnius, 2016 1. Komunikacijos proceso vertinimas Komunikacija tarp mokinių ir mokinių pertraukos metu. Stebimi mokiniai. Apie stebėjimą neinformuoti. Stebėta pertraukos metu 15min.. Protokolas buvo pildomas per kitą pertrauką. Nr. KAS VERTINAMA ĮVERTINIMAS (Nuo 1 iki 5) 1. Balso tonas (tinkamumas, atsižvelgiant į situaciją). 4 2. Balso garsumas (tinkamumas, atsižvelgiant … Read more Psichologijos užduotis Sveikatos ugdymui

Raiškus skaitymas.teksto analizavimas ir interpretavimas

Raiškusis skaitymas. Teksto analizavimas ir interpretavimas Temos aktualumas. Pedagogai ir psichologai sutinka su ta mintimi, jog skaitymas yra labai sudėtingas procesas. Vieni jį apibūdina kaip sudėtingą psichofiziologinį procesą, kuriame dalyvauja kalbinės motorikos, kalbinės klausos ir regėjimo analizatoriai (J. Ambrukaitis (2000) Mokėti skaityti – tai iš tiesų nuostabu. „Skaitymas – tai šventa minties ir klausos santuoka“. … Read more Raiškus skaitymas.teksto analizavimas ir interpretavimas

Smurtas

  TURINYS ĮVADAS………………………… 1. SMURTO SAMPRATA……………………. 1.1 Smurto sąvokos apibrėžimas…………….. 2. PAGRINDINĖS PAAUGLIŲ SMURTO RŪŠYS………….. 2.1 Fizinis smurtas……………. 2.2 Seksualinis smurtas…………….. 2.3 Psichologinis smurtas……………… 3. SMURTO VEIKSNIAI BEI JO PASIREIŠKIMO PRIEŽASTYS ………. 3.1 Pyktis……………………. 3.2 Paauglių poreikių konfliktai…………….. 3.3 Agresija………………………… 4. SMURTO PREVENCIJOS GALIMYBĖS…………. 5. KIEKYBINIS TYRIMAS……………… IŠVADOS…………………… LITERATŪROS SĄRAŠAS………….. SANTRAUKA LIETUVIŲ KALBA…………….. SANTRAUKA UŽSIENIO … Read more Smurtas