Sveikatos ugdymas

Sveikatos ugdymo kurso tikslai, reikšmė ir turinys.Integruotas sveikatos ugdymo kursas. Sveikatos ugdymo modelis.
Universalioji sveikatįos ugdymo programa – viena iš sociokultūrinių programų, turinčių padėti parengti žmogų visaverčiam gyvenimui, išugdyti asmens vertybines nuostatas ir įgūdžius. Šio

Darbinis auklėjimas

Turinys:

1. Darbinis auklėjimas……………………………………………………………………1
2. Ekoniminis auklėjimas…………………………………………………………………………………….. 5
3. Fizinis grūdinimas………………………………………………………………….

Viešbučiai

ĮŽANGA

Pirmieji viešbučiai atsirado daugiau kaip prieš 2000 metų. Duomenų, pirmuosius Lietuvos viečbučius randama nuo 1812 metų. Nuo tada jų savininkams buvo nustatyti mokesčiai. Norint pradėti viešbučių verslą, tenka daug ką išmokti, sužinoti bei laikytis be galo daug įvairių reikalavimų. Viešbu

Papildomas sportinis ugdymas

TURINYS

Įžanga …………………………………………………………………………………………………………3
Treniruotės priemonės…………………………………………………………………………………..5
Visapusiški fiziniai gebėjimai……………………

Vaistingieji augalai

Vaistingieji augalai mūsų sveikatai ir grožiui

Pirmoji žmogaus vaistinė buvo miškas ir pieva.

Gamta – neišsenkamas natūralių vaistų šaltinis. Jau gilioje senovėje mūsų protėviai atkreipė dėmesį į daugelio augalų maistines ir vaistines savybes. Ir šiandien niekas neabejoja, kad sergant įvairi