autoriu spera

Kristijono Donelaičio poemos “Metai” ištraukos analizė
Nė vienas grožinės
literatūros kūrinys negali prilygti unikaliajam K. Donelaičio kūriniui
“Metai”-
himnui lietuviškam žodžiui, gimtajai gamtai, lietuvybės skleidėjams
nutautėjusiame krašte. Tai lyg pirmasis negandų vėjuose išaugęs ir įleidę

Šekspyras

VILJAMAS ŠEKSPYRAS
TRAGEDIJOS „HAMLETAS“ INTERPRETACIJA

Viljamas Šekspyras – vėlyvojo Renesanso (lotyniškai renasci – atgimti, prancūziškai renaissance – atgimimas) anglų rašytojas, vienas žymiausių dramaturgų pasaulyje. Didysis jo veikalas – penkių veiksmų tragedija „Hamletas“. Tragedija ko

Drabužiai IVIII a.

XVIII AMŽIAUS DRABUŽIAI

PRANCŪZIJA

XVIIIa. Europoje feodalizmas perėjo į vėlyvąją stadiją. Kapitalistinis gamybos būdas sudarė sąlygas atsirasti naujiems visuomeniniams ir politiniams santykiams, paspartino kultūros ir meno raidą.
Iki XVIIIa. Karaliaus dvaras turėjo neribotą valdžią,

Renesansas

ĮVADAS

XIV – XVI amžiai Vakarų Europai paliko gilų pėdsaką.. Karai, badas, maras, pasiglemžęs 1/3 gyventojų… Prekyba, verslai, žemės ūkis nusmuko, didėjo išnaudojimas, liaudies neramumai nusirito per daugelį šalių. Žlugo paskutinė senovės pasaulio kultūros ir tradicijų puoselėtoja – Bizantijo