Asmens duomenų teisinės apsaugos klausimai interneto kontekste

TURINYS

ĮŽANGA…………………………………………………………………………….…..3
1. BENDRIEJI ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS IR
INTERNETO KLAUSIMAI…………………………………………………………7
1.1. PRIVATUMO SAMPRATA………………………………………………………7
1.2. ASMENS DUOMENS SĄVOKA ………………………………………………11
1.3. ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS IR INTERNETO SANTYKIS