kulturos istorija

MESOPOTAMIJA
Ankstyviausioji upės slėnių civilizacija atsirado šumerų dėka. Ji suklestėjo derlingoje lygumoje tarp dviejų upių – Tigro ir Eufrato. Graikai tą kraštą pavadino Mesopotamija, t.y teritorija tarp šių upių.
Šumerai vieni pirmųjų senovės pasaulyje pradėjo statyti miestus, sukūrė raštą, v

WILLIAM G.OUCHI Z TEORIJA

TURINYS

ĮVADAS ——————————————————————————3
1. RINKOS, BIUROKRATIJOS IR KLANAI——————- —————4
2. W. G. OUCHI A, J BEI Z ORGANIZACIJOS MODELIS—————–6
3. A, J, Z TIPO ORGANIZACIJŲ PALYGINIMAS——————–

Valstybės ir teisės teorija

Valstybės ir teisės teorija studentams:
1. Bendrosios sąvokos: dalykas, metodas.
2. Ką nagrinėja VTT ir kokiais metodais.
3. VTT mokslo dalykas.
4. Valstybės sąvoka. Valstybės funkcijos. Pagrindiniai valstybės požymiai (politinė tauta, etnografinė tauta, politinė teritorija, geografinė teritorij

Morales teorija

Turinys:

1) Įvadas……………………………………………………………………………….3
2) Moralės esmė…………………………………………………………………….4
3) Moralinė sąmonė ir elgesys…………………………………………………

Literatūros teorija

Literatūros teorija

Literatūros teorijai priklauso visos literatūros rūšys kaip lyrika ir jos žanrai, proza ir jos žanrai, taip pat literatūros srovės. Literatūros rūšys yra 3 ir jos turi savo žanrus. Pirmoji literatūros rūšis yra proza, o jos žanrai – tai epopėja, romanas, apysaka, apybraiža,

Pedagogikos teorija

Pedagogika ir jos objektas

Žodis “PEDAGOGIKA” kilęs iš graikų kalbos žodžių PAIS, PAIDOS (vaikas); AGEIN (auklėti).
Pedagogika, išvertus iš graikų kalbos, reiškia ugdymas; ugdymo menas. Šiandien sakoma – ugdymo mokslas.
Pedagogika, kaip mokslas, tiria ugdymą kaip visuomeninį reiškinį.
Lietuv