Silicio slenio klasteris

Silicio slėnio klasteris

Pasaulinė technologinių klasterių (įmonių sąveikos grupių, sankaupų) sėkmė vystant regioninę ekonomiką buvo analizuota eilėje autorių darbų [80,81]. Susiformavusi daugumos nuomonė palaiko mintį, kad toks didžiulis sąveikaujančių verslo, mokslinių tyrimų, mokymo, finansini

Kaip veikia Europos Sąjunga

Kaip veikia Europos Sąjunga

Piliečio vadovas ES institucijoms pažinti

Vos per pusę amžiaus Europos Sąjunga (ES) pasiekė svarbių dalykų. Savo valstybėms narėms ji užtikrino taiką, o piliečiams – gerovę. Ji sukūrė bendrą Europos valiutą (eurą) ir sienų nedalijamą bendrąją rinką, kurioje laisvai

Sociokultūrinė veikla bendruomenėje ir įgūdžių formavimasis

TURINYS:
1. Sociokultūrinės veiklos principai…………………………………..………………..3psl.
2. Sociokultūrinė veikla visuomenėje…………………………………………………..4 psl.
3. Bendruomenės centro ugdymo veikos samprata…………………..……………..5psl.
4. Sociokultūrinė veikl

Rekreacinė veikla ir turizmas

3. REKREACINĖ VEIKLA IR TURIZMAS……………………………………………………………… 14
3.1. Rekreacijos esmė……………………………………………………………………………………14
3.2. Turizmo samprata …………………………… …………………………………………………….14
3.3. Rekreacija kaip valstybės visuomenės funkcija……………………………..

Darbo teise

1. DT SĄVOKA, JOS ATRIBOJIMAS NUO GRETUTINIŲ TEISĖS ŠAKŲ.
DT normos reguliuoja vis-nius s-kius, atsirandančius dirbant arba glaudžiai susijusius su darbu.
Darbas – socialinė ek. sąvoka, apibūdinama kaip tam tikru laikotarpiu reikalinga, tinkama ir tikslinga žmogaus veikla: tai ne tik fiziologinių