Darželio analizė

ĮVADAS
Kaip nėra dviejų tapačių individų, taip nėra dviejų organizacijų, adekvačių savo kultūra.
Mokslininkai, įvairiai traktuojami ir aiškindami organizacijų kultūrą, yra vieningi, manydami, kad organizacijų kultūra gali turėti lemiamą įtaką jų veiklai bei darbinio gyvenimo kokybei.
Organiza