vadybos konspektas

V A D Y B A

Paskaitų konspektas

T U R I N Y S

Įvadas Psl.
1. Vadybos pokyčių varomosios jėgos 4
1.1. Socioekonominių veiksnių įtaka vadybai 4
1.2. Veiksniai sąlygojantys vadybos pokyčius 5
2. Europietiškas vadybos modelis 8
2.1. Eurovadybos formavimosi priežastys 8
2.2.

Personalo vadybos konspektas

1 tema. Personalo vadybos samprata, turinys ir uždaviniai.

1. Klausimas: Personalo vadybos samprata ir subjektai.
Personalo valdymas kaip specifinė valdymo rūšis egzistuoja tik socialinių organizacijų rėmuose. Nepriklausomai nuo veiklos pobūdžio visas socialines organizacijas vienija keletas ben

Vadybos analizė

Turinys
KLASIKINĖS ORGVADYBINĖS TEORIJOS 2
DARBO MOKSLINIO ORGANIZAVIMO TEORIJA 2
IDEALAUS BIUROKRATINIO VALDYMO TEORIJA 2
ADMINISTRACINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TEORIJA 3
KLASIKINĖS SOCIOPSICHOLOGINĖS TEORIJOS 5
ŽMOGIŠKŲJŲ SANTYKIŲ TEORIJA 5
VEIKLOS IR ELGSENOS MOTYVAVIMO ( BIHEVIORISTINĖ ) TE

Naujausios vadybos teorijos

Turinys

1. Vadybos mokslo raida 5
1. 2. Mokslinio valdymo mokykla 5
1. 3. Klasikinės organizacijos teorijos mokykla 8
1. 4. Bichevioristinė mokykla. Žmogiškųjų santykių mokykla 9
2. Naujosios vadybos teorijos 10
2. 1. Sisteminis požiūris 10
2. 2. Situacinis atsitiktinumų požiūris. 11
2. 3