Realizmas

Realizmas. Realistinė srovė XIX amžiaus literatūroje.

Realizmas, jo raida, ryškiausios srovės. Pragmatizmo filosofijos įtaka realistinės literatūros plėtotei. Tikrovės vaizdavimo principai realizme. Naujos literatūros atstovų eksperimentai žanro srityje (P. Merimée, Stendhalis, O. de Balzacas). R

Italija

TURINYS

I. Įvadas ……………………………………………………………………………………………….. 2p.
II. 1. KULTŪRINĖ RINKOS ANALIZĖ 1.1. Italijos istorija …………………..3p.
III. 1.2. Ital