kulturos istorija

MESOPOTAMIJA
Ankstyviausioji upės slėnių civilizacija atsirado šumerų dėka. Ji suklestėjo derlingoje lygumoje tarp dviejų upių – Tigro ir Eufrato. Graikai tą kraštą pavadino Mesopotamija, t.y teritorija tarp šių upių.
Šumerai vieni pirmųjų senovės pasaulyje pradėjo statyti miestus, sukūrė raštą, v

Buties problema

TURINYS

ĮVADAS 2
I. BŪTIES SĄVOKOS SAMPRATA 3
1.1. Kasdienė būties sąvoka 3
1.2. Normalizmo ir realizmo požiūriai į būtį 4
1.3. “Gamta yra būtis” 5
1.4. Būties problema egzistencializme 7
II. BŪTIS PAGAL FILOSOFUS 7
2.1. Būtis pagal Platoną 7
2.2. Būtis kaip pagrindas pagal Heideggerį 8

Viduramžio kultūros bruožai

Viduramžių kultūros bruožai:
menas, filosofija, švietimas, mokslas, pasaulėžiūra

Viduramžiai (lot. medius aevus) – istorinė epocha, datuojama tarp Antikos ir Naujųjų laikų. Viduramžių pradžia tradiciškai laikomi 476-ieji metai (Vakarų Romos imperijos žlugimo metai). Pabaiga siejama su trim s

Tiesos problema

TURINYS
ĮVADAS 3
1. TIESOS PROBLEMA 4
1. 1. Klasikinės tiesos problema 4
1. 2. Akivaizdumo teorija 5
1. 3. Loginės darnos teorija 6
1. 4. Pragmatinės tiesos samprata 7
1. 5. Tiesa ir tikimybė 10
IŠVADOS 12
INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS 13

ĮVADAS
Tiesos problema yra labai įdomus ir disk