Meno estetika ir filosofija

ROMANTIZMO MENO FILOSOFIJA. Gimė Vokietijoje. Jienos romantikai – panestetinių idėjų skleidėjai (jiems aukščiausia vertybė/būties forma – meninė kūryba). Žym. atstovas – Frydrichas ŠLĖGELIS. Tai nebuvo individuali filosofija, judėjimas jungė keletą mastytojų.. Romantizmo filosofijos pagrindinė idėj

KULTŪRINĖS VEIKLOS APLINKA IR KUTŪRINĖS VEIKLOS POREIKIAI. LIETUVOS IR UŽSIENIO ŠALIŲ KULTŪROS VYSTYMOSI TENDENCIJOS.

TURINYS:
I. ĮVADAS………………………………………………………………………….…3 psl.
II. JAUNIMAS IR DABARTINIAI KULTŪROS POREIKIAI …………..…………..4 psl.
2.1 Jaunimo samprata……..…………………………………………………….….…6 psl
III. UŽSIENIO LIETUVIŲ KULTŪRA ………………………………………..…..….5 psl
3.1 Užsienio lietuvių padėtis………………………………………………………….7 psl
IV

Meno filosofija

Antika Antika gimė dviejų civilizacijos kelių sankirtoje, kuomet iš Egipto ir iš šumerų keliai vedė į Europą, konkrečiai mažąją aziją, ties viduržemio jūra. Ten didžios tautos, ieškodamos resursų užmezgė ryšius su tuometinėmis Graikijos teritorijos gentimis ir įžiebė antikos filosofijos ir kultūros gyvybę. Taip finikiečiai tapo pirmieji ankstyvojo graikiškojo civilizacinio pasaulio statytojais.Graikus labiausiai įtakojo Egipto civilizacija. … Read more Meno filosofija

Šiuolaikinio meno samprata

EGZISTENCIALIZMASMeno ir gyvenimo jungtysŠiuolaikinis menas prasideda nuo 20 a. vidurio. Jis nuolat kelia klausimus, tuo jis skiriasi nuo klasikinio meno, tai nebūtinai tai, kas sukurta šiais laikais.20 a. filosofijos kryptis EGZISTENCIALIZMAS nagrinėja individualiąją žmogaus būtį. Būtis suvokiama betarpiškai, nesuvokiant, o išgyvenant. Subjektyvumas (nemoksliškai). Patys filosofai tai išgyvena.Ši filosofija susijusi su pasaulinio karo sukeltais nusivylimais, išgyvenimai. … Read more Šiuolaikinio meno samprata

Estetikos mokslo konspektas

1.Estetikos mokslo objektas ir uždaviniai 2.Estetikos santykis su giminiškais mokslais 3.Indų estetinės tradicijos specifiškumas 4.Kinų estetinės tradicijos specifiškumas 5.Japonų estetinės tradicijos specifiškumas 6.Arabų — musulmonų estetinės tradicijos specifiškumas 7.pagrindiniai Antikos estetikos principai 8.Viduramžių estetikos principai 9.Renesansas kaip pasaulinės kultūros reiškinys 10.Apšvietos epochos specifiškumas 11.Vokiečių klasikinė filosofija (Kantas, Shelingas, Hegelis) 12.Iracionalizmas (Schopenhaueris, Kierkegaardas, Nietzsche) 13.Estetinis skonis, … Read more Estetikos mokslo konspektas