Maironis

Rašytojo gyvenimo faktai

Dubysos paupio sritis davė lietuvių tautai poetą, kuris taip ilgesingai troško „ prikelti nors vieną senelį iš kapų milžinų ir išgirsti nors vieną, bet gyvą žodelį iš senųjų laikų“. Poeto tėvai , seneliai ir proseneliai buvo Betygalos apylinkių

Literaturos raida

TURINYS

ĮVADAS 3
LITERATŪROS RYŠIAI SU PRAĖJUSIŲ AMŽIŲ LITERATŪRA. 6
LIAUDIES KŪRYBOS REIKŠMĖ TOLESNEI LIETUVIŲ LITERATŪROS RAIDAI. 7
LITERATŪROS SROVĖS IR JŲ KOVA LIETUVOS PERIODIKOJE. 8
A.MICKEVIČIUS – ROMANTIZMO SKELBĖJAS LIETUVOJE. 10
NACIONALINIO KOLORITO, SPECIFIKOS BEI TAUTOSAKOS VE