Svietimas JAV/USA

TURINYS

ĮVADAS ………………………………………………………………………………………………………………..3
I. VIDURINIS IŠSILAVINIMAS JAV ……………………………………………………………………..4
1. JAV MOKYKLŲ PAGRINDINĖ PEDAGOG

Soc.Psichologija

1.PSICHOLOGIJOS OBJEKTAS, ŠAKOS. KRYPTYS. UŽDAVINIAI. REIKŠMĖ. VIETA MOKSLU SISTEMOJE.
Psichologija – mosiąs apie sielą. Žodis “psichologija” kilęs iš graikų kalbos : psyche-siela ir logos-žodis, mokslas. Įvairiuose psichologijos vadovėliuose “psichologijos” terminas apibrėžiamas skirtingai. Psicho