Fašistinės ideologijos socialinės ir kultūrinės ištakos

TURINYS

Musolinis – fašizmo pradininkas……………………………………………………..2
Fašizmas Italijoje……………………………………………………………………….4
Fašizmas Vokietijoje………………………………………………………………..….6
Fašizmas Europoje………………………………………………………………….…8
Kultūra ir fašizmas……………………………………………………………………..9

Sociokultūrinė veikla bendruomenėje ir įgūdžių formavimasis

TURINYS:
1. Sociokultūrinės veiklos principai…………………………………..………………..3psl.
2. Sociokultūrinė veikla visuomenėje…………………………………………………..4 psl.
3. Bendruomenės centro ugdymo veikos samprata…………………..……………..5psl.
4. Sociokultūrinė veikl