• ... normos, ipročiai, socialiniai vaidmenys, gyvenamoji aplinka. Stereotipas nagrinejamas kaip sąveikos mechanizas... komunikacijos forma, abipuses traukos ir kulturines itampos rezultatas, charakterizuojantis individo socializacijos...

×
×