• ... pagrindinius veiksnius, darančius įtaką laidotuvių tradicijos kaitai. Respondentų nuomonių pasiskirstymas pavaizduotas... įtaką laidotuvių tradicijos kaitai Remiantis respondentų atsakymų duomenimis, didžiausią įtaką tradicijos kaitai...:< h...ttp://www.atgimimas.lt/Kultura/2010-metai-balandzio/Ritualai.-Vakar...

  • ... normu intensywuma salygoja skirtingos tradicijos valstybese, kur politine kultura auksta ir turi... skirtingai apibrėžiamas pozityvistinės ir nepozityvistinės tradicijos. Pozitivistinė tradicija šį momentą sieja... visumeninei praktikai teisinę gynybą. Nepozityvistinės tradicijos teisininkai visuomeninę praktiką laiko teisiniu...

  • ... Dundulienė savo knygoje „ Lietuvių šventės: tradicijos, papročiai, apeigos“ labiau orientuojasi tik... „Kalėdų šventė: pasaulio tradicijos“ pateikiamos Kalėdų šventimo tradicijos visame palaulyje, o tai...://www.paneveziomuziejus.lt/tyrinejimai/etinine_kultura/kalend_svent/kal_svent.htm...

  • ... gyvena daugiausiai Romos katalikai, laikomasi tradicijos, kad Christkind (Kūdikėlis Kristus siunčia... šeimų laikosi tos pačios kalėdinės tradicijos, kaip lietuviai – laužo oplatel – kalėdaičius...) (http://samogitia.mch.mii.lt/KULTURA/Nekiln_sventes.htm) (http://neris...

  • ... emocijos, jausmai ir isgyvenimai. Teisine kultura- teises ziniu visuma, taip pat..., pareigunu teisine samones ir teisine kultura. Teisinio auklejimo priemones: 1) teisinis..., kurios laikomasi is iprocio ar tradicijos. Kai valstybe patvirtina visuomeneje galiojancius...

  • ..., nesupratimas) Teatro - perduodame klaidingas sąvokas,(tradicijos nėra teisingos, bet mes nesvarstom... darbo pasidalijimas stumia žmones konkuruoti. Kultura ir istatymai naudingi tik turtingiems.... Žmones turi istorija, gyv ne. Kultura - kas žmogus išmoko iš kartos...

  • ....( (http://www.durys.org/zinynas/kultura_ir_svietimas4.htm)Lentelių sąrašas.... http://www.durys.org/zinynas/kultura_ir_svietimas4.htm. 7. http... prasme, turiu galvoje ne sovietinės tradicijos, tarkim su Meškausko kaip iškiliausio...

  • ... tos aplinkos nuostatos, vertybes, paprociai, tradicijos. Gali buti smerkiama protekcija, konkurento..., finansai, gamyba, darbo itekliai ir kultura, strateginiu alternatyvu analize, strategijos pasirinkimas...: marketingas, finansai, gamyba, personalas, vadybos kultura ir kt. Nagrinejant marketingo strategija...

  • ... istorijoje. Tradicijos Italams šeima — svarbiausias gyvenimo dalykas, nuolatinė vienybės ir tradicijos versmė... https://deliciousitalia.wordpress.com/category/kultura-ir-paprociai http://www.kelioniumanija...://sites.google.com/site/mkhjhhghitalija/tradicijos http://sveikata.tv3.lt/straipsnis...

  • ... fazės metu susiformuoja pagrindinės civilizacijos tradicijos. • Civilizacijos subrendimą rodo sugebėjimas atsakyti... moralinė filosofija. Dar kitas Japonijos kultura Japonijos raštas. Iki 7a Japonijoje... – motina žemė, vyrauja matriarchatas. Laidojimo tradicijos : paprasti žmones nebuvo laidojami. Kilmingieji...

×
×