VAKARŲ MENO ISTORIJA XIX IR XX A.

VAKARŲ MENO ISTORIJA XIX IR XX A.XIX a. vid. – XX a. vid. Modernių meno krypčių visuma.Naujumo siekimas, originalumo troškimas, tradicijų neigimas. Natūralizmas ir akademizmas buvo pagrindiniai priešai. Daug dėmesio individualiam braižui, formos ieškojimui ir eksperimentams.Realizmas XIX ir XX a. kontekste: peredvižnikai, socialinis realizmas ir maginis realizmas.Natūralizmas – nekūrybiškas sekimas gamta, pedantiškas, smulkmeniškas tikrovės kopijavimas. … Read more VAKARŲ MENO ISTORIJA XIX IR XX A.

KULTŪROS PROJEKTO VARTOTOJŲ ANALIZĖS GALIMYBĖS LIETUVOS MENO RINKOJE

ĮVADAS …………………………3 KULTŪROS IR VARTOTOJO ANALIZĖS SAMPRATA LIETUVOS MENO RINKOS KONTEKSTE…………………………4 1.1. Esminių rinkodaros sąvokų samprata bei sąsaja su šiandieniniu meno rinkos kontekstu…………………………4 1.2. Auditorijos analizė kaip pirminė kultūros projekto įgyvendinimo dalis ………..5 AUDITORIJOS ANALIZĖS GALIMYBĖS …………………….5 2.1. Vartotojų segmentavimas…………………………  7 2.2.1. Markoaplinkos arba PEST analizė ir galimybės………………….. 7 2.2.2. Kultūrinių faktorių analizė ir galimybės………………..7 … Read more KULTŪROS PROJEKTO VARTOTOJŲ ANALIZĖS GALIMYBĖS LIETUVOS MENO RINKOJE

Požiūris į lyčių nelygybę

UTENOS KOLEGIJOS MEDICINOS FAKULTETO SOCIALINĖS GEROVĖS KATEDRA SOCIALINIO DARBO STUDIJŲ PROGRAMA Požiūris į lyčių nelygybę Sociologija: Socialinis tyrimas Darbą atliko SD-16 (I) grupės Studentė Reda Kanapinskienė 2016 11 20 Darbą tikrino Lektorė Zita Ruzgienė UTENA 2016 Turinys Įvadas …………………………3 Šiuolaikinė lyties samprata ir lyčių nelygybė…………….4 Darbas ir lytis…………………………5 Lyčių nelygybė vyrų atžvilgiu……………………6 Išvados…………………………7 Literatūros sąrašas………………………… … Read more Požiūris į lyčių nelygybę

Saudo Arabija

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO IR SOCIALINĖS GEOGRAFIJOS KATEDRA Saudo Arabija Referatas Darbo autorius: SNSGR16 gr.Margarita Šeifer Darbo vadovas: Lekt. Dr. I. Spiriajevienė Klaipėda, 2016 Turinys ĮVADAS…………………………3 1. Geografinis išdėstymas…………………………4 2.Saudo Arabijos įtaką pasauliui…………………………4 2.1. Įstatymai…………………………4 2.2. Konfliktai…………………………4 2.3. Politinė sistema…………………………5 3. Kultūra…………………………5 3.1. Tradicijos………………………… 5 3.2. Tikėjimas…………………………6 4. Gyvenimo būdas…………………………6 4.1. Žmonių … Read more Saudo Arabija

Kaimo Turizmo sodybos įkūrimas

KAIMO TURIZMO SODYBOS ĮSTEIGIMAS Kursinis darbas Darbo vadovė: TURINYS ĮVADAS ………………………… 3 TURIZMAS IR TEORINIAI ASPEKTAI ……………………….. 4 Turizmo sąvoka, reikšmė ir rūšys ………………………… 4 Kaimo turizmo samprata ir reikšmė ………………………… 7 BENDROSIOS NUOSTATOS PAGAL LR TURIZMO ĮSTAYMĄ IR REGLAMENTUSIKAIMOITURIZMOIĮKŪRIMUI………………….. 10 Kaimo turizmo paslaugų reguliavimas ………………………… 12 Kaimo turizmo veiklos saugomose teritorijose reglamentavimas …………… 14 … Read more Kaimo Turizmo sodybos įkūrimas

Estetikos mokslo konspektas

1.Estetikos mokslo objektas ir uždaviniai 2.Estetikos santykis su giminiškais mokslais 3.Indų estetinės tradicijos specifiškumas 4.Kinų estetinės tradicijos specifiškumas 5.Japonų estetinės tradicijos specifiškumas 6.Arabų — musulmonų estetinės tradicijos specifiškumas 7.pagrindiniai Antikos estetikos principai 8.Viduramžių estetikos principai 9.Renesansas kaip pasaulinės kultūros reiškinys 10.Apšvietos epochos specifiškumas 11.Vokiečių klasikinė filosofija (Kantas, Shelingas, Hegelis) 12.Iracionalizmas (Schopenhaueris, Kierkegaardas, Nietzsche) 13.Estetinis skonis, … Read more Estetikos mokslo konspektas

Etnomuzika ir visuminis vaiko ugdymas

Etnomuzika ir visuminis vaiko ugdymas Lietuvių liaudies muzika atsirado kartu su tauta, su lietuvių kalba. Etnomuzika labai panaši į lietuvių liaudies muzikos terminą. Tačiau etnomuzikos nekūrė vien tik valstiečiai. Etnomuzika tai ir inteligentų, daktarų ir kitų itakingų žmonių kurtos dainos ir muzika. Vaikų muzikinis ugdymas prasideda jiems dar negimus. Vaikas būdamas dar motinos įščiose klauso … Read more Etnomuzika ir visuminis vaiko ugdymas

Istoriniai želdynai

ISTORINIAI ŽELDYNAI Kursinis darbas   GEOGRAFIJOS IR KRAŠTOTVARKOS KATEDRA 2016 VILNIAUS UNIVERSITETAS Geografijos ir kraštotvarkos katedra Įvertinimas ISTORINIAI ŽELDYNAI Kursinis darbas Geografijos bakalauro studijų programos II kurso studentė Darbo vadovė VILNIUS, 2016m. TURINYS ĮVADAS…………………………4 ŽELDYNŲ ISTORINĖ RAIDA…………………………5 Senovės pasaulis…………………………5 Viduramžiai ir Renesansas…………………………8 Barokas…………………………10 Kinijos ir Japonijos sodai…………………………12 Angliškieji peizažiniai parkai…………………………14 ŽELDYNŲ FUNKCIJOS…………………………18 Urboekologinė funkcija…………………………19 Oro … Read more Istoriniai želdynai

REFERENDUMO REIKŠMĖ IR JO TEISINIS REGLAMENTAVIMAS LIETUVOJE

ŠIAURĖS LIETUVOS KOLEGIJA UTENOS KOLEGIJOS VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETO TEISĖS KATEDROS TEISĖS STUDIJŲ PROGRAMA REFERENDUMO REIKŠMĖ IR JO TEISINIS REGLAMENTAVIMAS LIETUVOJE KURSINIS DARBAS UTENA 2016 TURINYS ĮVADAS 3 1. REFERENDUMO SAMPRATA 4 1.1. REFERENDUMAS KAIP TIESIOGINIS DEMOKRATIJOS INSTITUTAS 5 1.2. REFERENDUMŲ KLASIFIKAVIMAS 6 2. REFERENDUMO ATSIRADIMAS LIETUVOJE 9 3. REFERENDUMO INICIJAVIMO IR ORGANIZAVIMO PAGRINDAI LIETUVOJE … Read more REFERENDUMO REIKŠMĖ IR JO TEISINIS REGLAMENTAVIMAS LIETUVOJE

ORGANIZACIJA, KURIOJE NORĖTUME DIRBTI

Kauno technologijos universitetas   Ekonomikos ir verslo fakultetas Vadybos katedra Vadyba ORGANIZACIJA, KURIOJE NORĖTUME DIRBTI Atliko: Tikrino: 2015, Kaunas TURINYS   TURINYS 2 1. ORGANIZACIJOS IDĖJOS GENERAVIMAS 2 1.1. Organizacijos idėjų pristatymas 2 1.2. Organizacijos idėjų palyginimas ir atranka 4 1.3. Atrinktos organizacijos idėjos charakteristika 7 1.4. Poreikių, kuriuos verslo kūrėjai siekia patenkinti, aprašymas 7 … Read more ORGANIZACIJA, KURIOJE NORĖTUME DIRBTI