• ... (veiksniai) faktoriai – politiniai, socialiniai – ekonominiai, kultūriniai – etniniai, gamtiniai – ekologiniai, socialiniai psichologianiai... panaudti organizuojant pilsį, turizmą. · Kultūriniai ištekliai – tai kultūriniai objektai, paminklai, istorinės įžymybės...

  • ... reikšmė nacionalizmo formavimuisi  Nacionalizmo sąmonė  Kultūriniai atsiradimo aspektai 2. Modernus nacionalizmas... tautos įkvepia meilę ir pasiaukojimą. Kultūriniai nacionalizmo išsireiškimai – poezija, proza, muzika... šalutiniai, Jie labiau domisi politiniais, kultūriniais ar dvasiniais aspektais. Nacionalizmas motyvuojamas...

  • ... įvairiai. Dažniausiai skiriami ekonominiai, technologiniai, kultūriniai, socialiniai, teisiniai, politiniai, ekologiniai veiksniai.... Netiesioginio poveikio veiksniai: • Ekonominiai; • Socialiniai – kultūriniai; • Technologijų; • Politiniai – teisiniai. Ekonominiai. Šie...

  • .... Katalikų kova su protestantais. Jėzuitai. Kultūriniai kovos vaisiai. Tikybiniai karai Francijoje... krikščionybė. Krikščionybės iškilimas ir laimėjimas. Kultūriniai santykiai Romos imperijos žuvimo metu... parlamento opozicija. Ekonominiai, socialiniai ir kultūriniai santykiai. Valstybinės santvarkos kritika literatūroje...

  • ..., natūralumui, akcentuojami vietiniai socialiniai ir kultūriniai aspektai. Antropologijos tyrimo metodas – participant... labai sensualios, materialios, pragmatiškos. Susiformuos kultūriniai, ekonominiai, pramoniniai elitai. „Romos klubas... iškyla religija, menas, tradicijos- dvasiniai, kultūriniai dalykai. Civilizaciniai skirtumai tampa vis...

  • ... gamtą, įgyti ekologinį išprusimą. Antroji – kultūriniai kraštovaizdžiai, kultūros paveldo objektai, meno...: - gamtiniai ir rekreaciniai turizmo ištekliai, - kultūriniai turizmo ištekliai, - žmoniškieji ištekliai (Janonytė.... Lietuvos kultūrinių išteklių panaudojimo problemos Kultūriniai ištekliai, kaip viena esminių Nacionalinės...

  • ... žemė naudojama labai intensyviai, susidarė kultūriniai dirvožemiai. Jie yra paveikti žmogau... priemonių, dėl to ilgainiui pasidaro kultūriniai. Dirvožemių kultūrinimas apima tręšimą, kalkinimą... skiriama 100 balų (tokie yra kultūriniai, velėniniai, nusausinti velėniniai glėjiniai dirvožemiai...

  • ... veiksniai…………………………………………………………………. 7 7.3. Socialiniai kultūriniai veiksniai…………………………………………………………. 8 7.4. Aplinkos... SOCIALINIAI Tuštinimasis ---------------------------- Asmeninė higiena, apranga ---------------------------- KULTŪRINIAI Kūno temperatūros reguliavimas ---------------------------- Judėjimas ---------------------------- APLINKOS...

  • ... požiūrį į žmogaus ugdymą materialiniais, kultūriniais bei dvasiniais matmenimis. komunikavimas, atitinkantis... fiziologiniai, sensomotoriniai, kognityviniai ir socio-kultūriniai veiksniai. Fiziologiniai veiksniai - tai žmogaus... turi realiais politiniais, socialiniais ar kultūriniais skundais pagrįstus motyvus, šis žiniasklaidos...

  • ... ritualų sistemą. Įvairios ceremonijos, šventės, kultūriniai renginiai, varžybos yra tinkami kriterijai..., paaiškėjo, kad organizacijai būdingi įvairūs kultūriniai bei sporto renginiai, šventės, organizuojami... filialų organizuojamos sporto varžybos bei kultūriniai renginiai. Labai gajos apdovanojimo ceremonijos...

×
×