• ... pilietinės, politinės, socialinės, ekonominės ir kultūrinės teisės Konstitucijoje galėtų būti išdėstytos... pilietinės, politinės, socialinės, ekonominės ir kultūrinės teisės Konstitucijoje galėtų būti išdėstytos... pilietinės, politinės, socialinės, ekonominės ir kultūrinės teisės Konstitucijoje galėtų būti išdėstytos...

  • ... antropologija, tyrinėjanti žmogaus biologiją, humanitariniams - kultūrinė antropologija, nagrinėjanti žmogaus kultūros įvairovę..., organizmo prisitaikymo prie gamtinės ir kultūrinės aplinkos dėsningumus. Žmogaus biologijoje skiriamos... laikotarpiais vyravo žemiau trumpai apibūdinamos kultūrinės antropologijos mokyklos: 1. Evoliucionizmas (19...

  • ..., prisitaiko prie kitokios kultūrinės aplinkos. “ Socialinės ir kultūrinės antropologijos objektas ir jų... socialinės bei kultūrinės antropologijos šalininkai. Nors „ socialinės antropologijos “ ir „ kultūrinės antropologijos “ tyrinėjimo..., simbolių, elgesio modelių visuma. Pagrindinėmis kultūrinės antropologijos subdisciplinomis tradiciškai laikomos etnografija...

  • ... labai turtinga, vietomis unikali kultūrinė aplinka. KULTŪRINĖ APLINKA Kultūrinė aplinka -tai visuomenės veiklos... atitinkamų ekonominių formacijų ypatumus skirtumus. Kultūrinė aplinka perteikia bendruomenės materialinių bei... labai turtinga, vietomis unikali kultūrinė aplinka. KULTŪRINĖ APLINKA Kultūrinė aplinka -tai visuomenės veiklos...

  • ... šiuolaikinės globalizacijos sąlygomis? Ar svarbios kultūrinės, moralinės vertybės galingoms tarptautinėms verslo... toks vienpusiškas. Visuomenėje ekonominės ir kultūrinės vertybės atlieka skirtingą vaidmenį, tačiau... ir paskirstymo infrastruktūras ir organizacijas. Kultūrinė globalizacija visiškai ignoruoja nacionalinių valstybių...

  • ... tapo prieinamesnis ir natūralesnis. Baigėsi kultūrinė izoliacija. Apskritai, krikščionybės – valstybinės religijos... nesusiformavo pasaulietinės grožinės literatūros įvairovė. Kultūrinės raidos sąlygos parengė dirvą spaustuvėms... išsšokimų), pasyvus priešiškumas ir abejingumas kultūrinės sovietizacijos priemonėms, viešas kompartijos liaupsinimas...

  • ... reiškinį: žmonijos psichinės, istorijos ir kultūrinės vienybės; tokiu būdu ilgainiui gimė... žmonių veiklos ekologinės, institucinės ir kultūrinės aplinkos skirtumais. Vakarų iškilimo problemą... : Miestai jau nebeegzistuoja, tai tik kultūrinės šmėklos turistams. Pažįstama mintis – Dievo...

  • ... POLITINIO IR EKONOMINIO NUOSMŪKIO LAIKAIS Kultūrinės raidos politinės - socialinės aplinkybės ir... Karaliaučiaus ir Halės universitetuose, jų kultūrinė reikšmė. Lietuvių raštijos ir literatūros.... Antroji sovietinė okupacija ir jos kultūrinė politika. Represijos prieš lietuvių inteligentiją...

  • ... kontekste. Vykdant verslą tarptautiniu mastu, kultūrinės aplinkos prasmė gali būti atskleista... atstovai. Rengiant tarptautinio marketingo strategiją, kultūrinės studijos turėtų būti atliekamos tiek... dėl elementaraus neišmanymo. Abu šie kultūrinės analizės lygiai padeda atrasti universaliąsias...

  • ...%) vyrauja individualizmas. Kultūrinės vertybės. Stipriausiai pasireiškianti tirtos organizacijos kultūrinė vertybė yra organizacijos.... Kultūrinės tradicijos. Organizacija turi tvirtas tradicijas. Kultūriniai aspektai. Pasireiškia kolektyvizmas. Kultūrinės vertybės...

×
×