• ... veiklos sąnaudoms priskiriama pardavimo savikaina, veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansinės veiklos sąnaudos, investicinės veiklos sąnaudos...) kapitalo pokyčius. Pinigų srautų ataskaita Pagrindinės sąvokos Finansinės veiklos pinigų srautai - pinigų srautai...

  • ... neprivalo skelbti savo ūkinės ir finansinės veiklos rezulattų. Tais atvejais, kai bendrija... pagrindų įstatyme ši ataskaita vadinama ir finansinės būklės pasikeitimų ataskaita. Mat dar visai.... 2.4. Metinės finansinės ataskaitos paskelbimas Kadangi metinė finansinė ataskaita pirmiausia skirta įmonės...

  • ... įmonės privalo rengti tarpines ataskaitas. Tarpinė finansinė atskaitomybė – tai finansinė atskaitomybė, parengta apibendrinus... tarpusavyje susijusios ataskaitos: 1) balansas – finansinė ataskaita, kurioje nurodomas visas įmonės turtas... įgaliojimų knygelės. 21) Ūkinės ir finansinės veiklos tikrinimų dokumentai. 22) Griežtos atskaitomybės...

  • .... pav. Įmonė metinės finansinės atskaitomybės sudėtis Pelno (nuostolio) ataskaita Pelno (nuostolio) ataskaitoje... lentelė - pinigų srautų ataskaita. Tai pati jauniausia finansinė ataskaita, kurią JAV finansų apskaitos... 2003 m. sudarė tik 21. Finansinės veiklos sąnaudų dalis padidėjo nuo 2...

  • ... iš įmonės veiklos, taip pat investicinės ir finansinės veiklos. Pinigų srautų ataskaita susideda iš... iš įmonės veiklos, investicinės veiklos ir finansinės veiklos. Pinigų srautas iš įmonės veiklos: grynasis pelnas... investicinės ar finansinės veiklos. Pinigų srautų ataskaita dar vadinama finansinės būklės pasikeitimų ataskaita. Žinios apie...

  • ...finansinės atskaitomybės dokumentai4:  balansas;  pelno(nuostolio)ataskaita;  nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita;  piniginių srautų ataskaita... įmonės finansinės veiklos bei su jais susijusios veiklos sričių nagrinėjimas. Prioritetinės veiklos ...

  • ... savarankiškos įmonės ataskaita. Jos tikslas nustatyti korporacinės šeimos bendros finansinės veiklos būklę, o... ataskaita; • konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita; • aiškinamasis raštas.” 3 Visos šios išvardytos finansinės...

  • ... savo veiklos specifiką įmonės gali pasiruošti savarankiškai. 1.5 Indentifikavimas Balansas –finansinė ataskaita...) kopijuoti metinės bei tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentus, bendrovės veiklos ataskaitas, visuotinių akcininkų susirinkimų...

  • ... UŽDAVINIAI Finansinės analizės tikslas – ne tik įvertinti objektyviai tiriamo objekto finansinės veiklos rezultatus.... Jie mėgino pabrėžti finansinės veiklos pastovumą ir išskirti įmonės veiklos strategijos formavimo reikšmę... 2) pelno ir nuostolio ataskaita 3) pinigų srautų ataskaita 4) pastabos (priedai...

  • ... paskirstymo ataskaita; Žr. priede Nr.1 4. Finansinės būklės piniginių srautų ataskaita; Skirta.... Įmonėje atliekant ūkinės-finansinės veiklos analizę, rodikliai grupuojami: • veiklos pelningumo koeficientai; • veiklos efektyvumo koeficientai...

×
×