Holokaustas

Holokaustas Lietuvos provincijoje 1941 m.: žydų žudynės Kauno apskrityje

ŽYDŲ PERSEKIOJIMAS IR ŽUDYMAS KAUNO APSKRITYJE
Kauno apskritis užima bene centrinę vietą Lietuvos žydų genocido (holokausto) istorijoje. Kaunas buvo nacių okupuotos Lietuvos administracinis ir politinis centras. Būtent Kau

Lietuvos finansų sistema:analize ir vertinimas

TURINYS

1. Įvadas…………………………………………………………………………………………….3
2. Mokesčių sistemos sąvoka……………………………………………………………………………………………….4
3. Lietuvos mokesčių sistemos ypatumai……………………………………………………….

Centriniai bankai

Turinis.

1. Centrinių bankų esmė ir atsiradimas. Centrinių bankų vaidmuo ir jų kitimas
2. Centrinių bankų funkcijos. Pagrindinės ir papildomos funkcijos
3. Centrinių bankų kūrimas ir valdymas. Centrinių bankų savarankiškumas. Jo esmė ir vaidmuo. Savarankiškumo modeliai
4. Pinigų politika: es